Udžbenik

Tematski pristup obrade nastavne građe omogućuje Vam maksimalnu međupredmetnu povezanost sadržaja (Prijatelji i škola, Žuta jesen, Putuj kroz vrijeme uz filmsku glazbu, Zimski blagdani, Tradicija i običaji, Zaplovi rijekom u proljeće, Obitelj i domovina, Zapleši u ljeto). Uz pregršt ilustracija i visokokvalitetnih fotografija glazbena početnica daje učenicima sinkretički poticaj za individualni izraz, a učiteljima ideje za kreativnu i poticajnu nastavu Glazbene kulture. Posebno zadovoljstvo učenicima predstavljaju pomno osmišljeni radni zadatci.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji riječi pridružuju sliku, zvuk, audio i videozapis te interaktivni zadatke. Nastavni su sadržaji tematski oblikovani (Zvuci svuda oko nas, Glazba svuda oko nas, Glazbeni kontrasti i Glazbene boje) te komplementarno nadopunjuju poglavlja tiskanoga dijela udžbenika. Izravnoj interaktivnoj komunikaciji s učenicima prethodi metodički vođena prezentacija sadržaja koja završava s kvizovima vrednovanja ostvarenosti ishoda. Brojni kvizovi, zadatci usporedbe, spajanja, povezivanja, izdvajanja daju učeniku mogućnost povratne informacije o ostvarenosti ishoda. Digitalni obrazovni sadržaji pogodni su za frontalnu uporabu tijekom nastavnog procesa, za grupni rad, rad u paru te individualni rad na nastavi ili kod kuće. Pružaju mogućnosti i za projektne zadatke.

Priručnik

Godišnji izvedbeni kurikulum usustavljuje nastavne sadržaje u ostvarivih 35 sati nastave, dok mjesečni izvedbeni kurikulum navodi jasne ishode i njihove šifre usklađene s predmetnim kurikulumom, kao i međupredmetne teme i njihove korelacije. Priručnik nudi najmanje tri aktivnosti za svaki nastavni sat, kao i tablice za vrednovanje, samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje te dodatne sadržaje za učitelje.

Godišnji izvedbeni kurikulum s ishodima
Preuzmi
Operativni godišnji kurikulum
Uskoro...
Pripreme za nastavu
Preuzmi
Dnevnik slušanja
Preuzmi
Memory kartice
Preuzmi
Plakati
Preuzmi