Udžbenik

Udžbenik Biologija 7 utemeljen je na znanstvenim, pedagoškim, didaktičko-metodičkim, tehničkim, etičkim i jezičnim zakonitostima te spoznajama o suvremenim metodama poučavanja i učenja.

Donosi motivirajuće, zanimljive i raznovrsne nastavne sadržaje te sadržava sve elemente potrebne za uspješno učenje. Sadržajem i strukturom omogućuje učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina kompetencija, uz snažnu unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju.

Prolistaj

Radna bilježnica

Radna bilježnica s materijalima za istraživačku nastavu izvrstan je obrazovni materijal za izgradnju prirodoslovnih kocepata.

Sadrži:

  • zadatke koji ispituju više razine znanja
  • praktične radove
  • istraživačke radove razrađene prema koracima znanstvene metodologije
  • kutiju s priborom kako bi učenici što uspješnije ostvarili postavljenje ishode.
Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

IZZI digitalni udžbenik osmišljen je na način da ga je moguće primijeniti u svim etapama nastavnoga procesa, samostalno ili kao dopunu tekstnomu udžbeniku. Videozapisi, digitalni kvizovi te interaktivni objekti na učenicima primjeren način donose još jedan pogled na svijet prirodnih znanosti pobuđujući istraživačku strast i razvijanje prirodoslovne pismenosti.

Prolistaj

Priručnik

Priručnik za učitelje odlična je podrška u izvedbi nastave i izvor dodatnih ideja za rad.

Sadrži:

  • prijedlog godišnjega izvedbenog kurikuluma
  • tematsko planiranje prema godišnjem izvedbenom kurikulumu
  • raspored sadržaja po temama/podtemama (hodogram) prema izvedbenom godišnjem kurikulumu
  • prijedloge tematskih priprema u kojima su navedeni ishodi predmeta i međupredmetna očekivanja, prijedlozi vrednovanja te različite aktivnosti s radnim listićima za uspješno ostvarivanje ishoda
  • prijedloge kriterija vrednovanja i samovrednovanja.
Prolistaj

Pisana provjera postignuća

Pisane provjere postignuća za svaku cjelinu- grupe A. i B. za redovne učenike te C. za učenike s teškoćama u učenju

Prolistaj
Godišnji izvedbeni kurikulum
Više...
Raspored sadržaja po temama
Preuzmi
Rješenja zadataka iz radne bilježnice
Prolistaj
Upute za vrednovanje učenika u nastavnom procesu
Prolistaj
Digitalni alati u području e-učenja
Prolistaj
Prezentacije
Preuzmi

Biologija 7

radna bilježnica iz biologije s materijalima za istraživačku nastavu
Istraži