Udžbenik

Udžbenik Biologija 8 utemeljen je na znanstvenim, pedagoškim, didaktičko-metodičkim, tehničkim, etičkim i jezičnim zakonitostima te spoznajama o suvremenim metodama poučavanja i učenja.

Donosi motivirajuće, zanimljive i raznovrsne nastavne sadržaje te sadržava sve elemente potrebne za uspješno učenje. Sadržajem i strukturom omogućuje učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina kompetencija, uz snažnu unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju.

Prolistaj

Biologija 8 - radna bilježnica

Radna bilježnica s materijalima za istraživačku nastavu izvrstan je obrazovni materijal za izgradnju prirodoslovnih kocepata.

Sadrži:

  • zadatke koji ispituju više razine znanja
  • praktične radove
  • istraživačke radove razrađene prema koracima znanstvene metodologije
  • kutiju s priborom kako bi učenici što uspješnije ostvarili postavljenje ishode.
Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

IZZI digitalni udžbenik osmišljen je na način da ga je moguće primijeniti u svim etapama nastavnoga procesa, samostalno ili kao dopunu tekstnomu udžbeniku. Videozapisi, digitalni kvizovi te interaktivni objekti na učenicima primjeren način donose još jedan pogled na svijet prirodnih znanosti pobuđujući istraživačku strast i razvijanje prirodoslovne pismenosti.

Prolistaj

Priručnik

Priručnik za učitelje odlična je podrška u izvedbi nastave i izvor dodatnih ideja za rad.

Sadrži:

  • prijedlog godišnjega izvedbenog kurikuluma
  • tematsko planiranje prema godišnjem izvedbenom kurikulumu
  • raspored sadržaja po temama/podtemama (hodogram) prema izvedbenom godišnjem kurikulumu
  • prijedloge tematskih priprema u kojima su navedeni ishodi predmeta i međupredmetna očekivanja, prijedlozi vrednovanja te različite aktivnosti s radnim listićima za uspješno ostvarivanje ishoda
  • prijedloge kriterija vrednovanja i samovrednovanja.
Prolistaj

Radni udžbenik za pomoć učenicima pri učenju biologije

Radni udžbenik za pomoć učenicima pri učenju biologije u potpunosti prati koncept komplementarnoga udžbenika Biologija 8 te je obogaćen raznolikim dodatnim materijalima. Svaki je učenik poseban u svojim vještinama, znanjima, mogućnostima. Kako bi se svakomu učeniku omogućilo uspješno ostvarivanje ishoda, pripremljen je ovaj radni materijal.

Prolistaj

Pisana provjera postignuća

Pisane provjere postignuća za svaku cjelinu- grupe A. i B. za redovne učenike te C. za učenike s teškoćama u učenju

Prolistaj
Godišnji izvedbeni kurikulum
Preuzmi
Godišnji izvedbeni kurikulum za učenike s teškoćama u učenju
Preuzmi
Hodogram prema godišnjem izvedbenom kurikulumu.
Preuzmi
Raspored sadržaja po temama
Preuzmi
Pripreme za nastavu
Preuzmi
Primjer prezentacije
Preuzmi
Rješenja zadataka iz radne bilježnice
Uskoro...
Pisane provjere postignuća
Prolistaj
Upute za vrednovanje učenika u nastavnom procesu
Prolistaj
Digitalni alati u području e-učenja
Prolistaj

Biologija 8

radna bilježnica iz biologije s materijalima za istraživačku nastavu
Istraži