Glazbeni susreti i kontakti 1

udžbenik i digitalni obrazovni sadržaj za prvi razred srednje škole za predmet Glazbena kultura

Ružica Ambruš-Kiš, Jana Bosanac, Nataša Perak Lovričević, Kristina Lučić Andrijanić, Ljiljana Ščedrov,

Udžbenik je fokusiran na učenikov doživljaj i suživot s glazbom, otvara učeniku nove uvide o glazbi s kojom je svakodnevno okružen i uvodi ga u glazbu koju će tek otkriti i znatiželjno istraživati tijekom nastavnoga procesa učenja fokusiranog na ishode učenja. Novi pristup se ogleda u:

  • odabiru sadržaja: u velikoj mjeri novi glazbeni primjeri za slušanje svih vrsta i žanrova glazbe, ali i ponuđeni sadržaji za domenu B, dakle aktivno muziciranje (pjesme prigodne uzrastu učenika i nastavnoj građi udžbenika, poticaj na izraz tjeloglazbom i improvizacije)
  • načinu prezentacije sadržaja: tematski osmišljene i oblikovane cjeline te način prezentacije građe koji se izravno obraća učenika s jasno iskazanim i motivirajućim poticajima za osobno istraživanje, vrednovanje i stav spram nastavne građe koja se obrađuje,
  • fokusu na ishode koji potiču učenikovo kritičko i kreativno mišljenje (u tekstu prevladavaju rečenice koji počinju glagolima: izvedi, opiši, analiziraj, usporedi, razliku, izdvoji, vrednuj, primijeni, stvara…)
  • značajna zastupljenost sadržaja i načina njegove obrade za sve međupredmetne teme i projektne zadatke.

  • Tiskani udžbenik je tematski koncipiran u 2 dijela:

  • Glazba kao fenomen
  • Glazbeni vremeplov.
  • Svaka tematska cjelina uključuje i primjerene pjesme za izvođenje i stvaranje, a ne samo skladbe za slušanje sukladno domenama kurikula, što predmnijeva da i dalje prevladavaju primjeri za slušanje (domena A sada uključuje skladbe vrlo raznovrsnih stilova, vrsta i žanrova), ali su uključeni i primjeri za izvođenje (domena B). I primjeri za slušanje i skladbe za izvođenje su uvijek u kontekstu (domena C) bilo osobnom (što to znači meni osobno) ili društvenom (zašto je to važno za zajednicu u kojoj živim).

  • Dok tiskani udžbenik obrađuje građu dijakronijski, digitalni obrazovni sadržaji pristupaju sinkronijski istim fenomenima. Tako se razvoj pojedine glazbene sastavnice (melodija, metar, dinamika, itd.) sagledava u povijesnom slijedu te se uočava i povezuje sa zakonomjernostima društvenoga razvoja. Isti pristup je primijenjen povijesnom razvoju glazbala, glazbenih oblika (tema s varijacijama i rondo) i vrsta (pjesma i misa). Digitalni obrazovni sadržaji omogućuju inovativan način učenja koji integrira riječ, sliku, audio i videozapis. Interaktivni način prezentacije građe omogućuje samostalni rad učenika, kako u procesu usvajanja nastavne građe, tako i u procesu vrednovanja pružajući učeniku povratnu informaciju o naučenom, osposobljavajući ga za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje te kvizovima pruža uvid u vrednovanje naučenog. Digitalni dio udžbenika približava učeniku tradicijsku kulturu i baštinu Hrvatske, Europe i svijeta, osposobljavajući ga da sagleda suodnos kraja, ljudi i zvuka glazbe koju stvaraju i kojom se izražavaju glazbom i plesom…

  • Komplementarna uporaba tiskanog i digitalnog dijela udžbenika omogućuje nastavniku dinamičnu izmjenu aktivnosti tijekom nastavnoga sata (individualni rad, rad u paru i grupi, frontalni rad putem prezentacije pojedinih sadržaja te samostalni rad učenika kod kuće) za učinkovitu i trajnu razinu usvajanja ishoda.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje