Drugi obrazovni materijali za osnovne škole

Srednja škola

Prema uputi Ureda za obrazovanje Grada Zagreba, obavještavamo vas da su svi naslovi Dodatnih obrazovnih materijala (koje odobrava Agencija za odgoj i obrazovanje), koje ste planirali naručiti, a niste mogli jer nedostaje kataloški broj (formalno se može dobiti tek nakon završetka procesa), dostupni na sljedeći način:


  • uputite narudžbu na e-adresu:  prodaja@profil-klett.hr , a mi ćemo Vam na temelju narudžbe isporučiti tražene materijale na Vašu školu.
  • narudžbe možete podnijeti do 20. 9. 2019.Narudžbenicu možete preuzeti klikom na gumb preuzmi.

Popunjenu narudžbenicu, ljubazno molimo, proslijedite u naš Odjel prodaje na sljedeću mail adresu: prodaja@profil-klett.hr

Šifra artikla NASLOV VRSTA NASLOVA RAZRED MPC
OSNOVNA ŠKOLA RAZREDNA NASTAVAHRVATSKI JEZIK1000118001 OD SLOVA DO SNOVA 2, radna bilježnica za drugi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 2.RAZRED 45.00
1000117963 PRIČA O JEZIKU 2, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 2.RAZRED 45.00
1000117985 HRVATSKI NA DLANU 2, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 2.RAZRED 34.00
1000118002 OD SLOVA DO SNOVA 3, radna bilježnica za treći razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 3.RAZRED 45.00
1000117964 PRIČA O JEZIKU 3, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 3.RAZRED 43.00
1000117986 HRVATSKI NA DLANU 3, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 3.RAZRED 34.00
1000118003 OD SLOVA DO SNOVA 4, radna bilježnica za četvrti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 4.RAZRED 45.00
1000117965 PRIČA O JEZIKU 4, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 4.RAZRED 43.00
1000117987 HRVATSKI NA DLANU 4, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 4.RAZRED 34.00
MATEMATIKA1000118006 NOVE MATEMATIČKE PRIČE 2, radna bilježnica iz matematike za drugi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 2.RAZRED 50.00
1000107771 NOVE MATEMATIČKE PRIČE 3, radna bilježnica iz matematike za treći razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 3.RAZRED 50.00
1000107772 NOVE MATEMATIČKE PRIČE 4, radna bilježnica iz matematike za četvrti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 4.RAZRED 50.00
1000118999 Nina i Tino 1, zbirka zadataka iz matematike za prvi razred osnovne škole ZBIRKA ZADATAKA 1. RAZRED 50.00
1000118959 MATEMATIKA 1, ZBIRKA ZADATAKA ZA 1. RAZRED OŠ, NOVO ZBIRKA ZADATAKA 1. RAZRED 50.00
1000118960 MATEMATIKA 2, ZBIRKA ZADATAKA ZA 2. RAZRED OŠ, NOVO ZBIRKA ZADATAKA 2.RAZRED 50.00
1000118961 MATEMATIKA 3, ZBIRKA ZADATAKA ZA 3. RAZRED OŠ, NOVO ZBIRKA ZADATAKA 3.RAZRED 50.00
1000118962 MATEMATIKA 4, ZBIRKA ZADATAKA ZA 4. RAZRED OŠ, NOVO ZBIRKA ZADATAKA 4.RAZRED 50.00
1000118007 NOVE MATEMAT. PRIČE 2, ZBIRKA ZBIRKA ZADATAKA 2. RAZRED 50.00
1000118008 NOVE MATEMATIČ.PRIČE 3, ZBIRKA ZBIRKA ZADATAKA 3. RAZRED 50.00
1000118009 NOVE MATEMATIČ.PRIČE 4, ZBIRKA ZBIRKA ZADATAKA 4. RAZRED 50.00
PRIRODA I DRUŠTVO1000118569 Pogled u svijet 1, tragom prirode i društva, NOVO RADNA BILJEŽNICA 1. RAZRED 55.00
1000117995 POGLED U SVIJET 2, radna bilježnica iz prirode i društva za drugi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 2.RAZRED 66.00
1000117996 POGLED U SVIJET 3, radna bilježnica iz prirode i društva za treći razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 3.RAZRED 66.00
1000117997 POGLED U SVIJET 4, radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 4.RAZRED 66.00
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK1000118458 New Building Blocks 1, radna bilježnica iz engleskoga jezika za prvi razred osnovne škole, prva godina učenja RADNA BILJEŽNICA 1. RAZRED 55.00
3000207989 Let's Explore! 1 Activity book with Online Practice, radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 1. RAZRED 55.00
3000207943 HAPPY STREET 3E 1 AB PK (HR) - radna bilježnica za engleski jezik u 2. razredu OŠ., druga godina učenja RADNA BILJEŽNICA 2. RAZRED 53.00
3000207945 HAPPY STREET 3E 2 AB PK (HR)-radna bilježnica za engleski jezik u 3. razredu OŠ., treća godina učenja RADNA BILJEŽNICA 3. RAZRED 53.00
3000207963 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 1 : radna bilježnica za engleski jezik u 4. razredu, četvrta godina učenja RADNA BILJEŽNICA 4.RAZRED 59.00
1000118045 NEW BUILDING BLOCKS 2, radna bilježnica sa zvučnim CD-om i naljepnicama iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 2.RAZRED 57.00
1000118046 NEW BUILDING BLOCKS 3, radna bilježnica sa zvučnim CD-om i naljepnicama iz engleskoga jezika za treći razred osnovne škole, III. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 3.RAZRED 57.00
1000118048 NEW BUILDING BLOCKS 4, radna bilježnica iz engleskoga jezika za četvrti razred osnovne škole, IV. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 4.RAZRED 57.00
1000118222 NEW BUILDING BLOCKS 4, radna bilježnica za pomoć učenicima pri učenju za IV. razred osnovne škole, IV. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 4. RAZRED 80.00
1000118323 NEW BUILDING BLOCKS 1, NASTAVNI LISTIĆI NASTAVNI LISTIĆI 1. RAZRED 55.00
1000118324 NEW BUILDING BLOCKS 2,NASTAVNILISTIĆI NASTAVNI LISTIĆI 2. RAZRED 55.00
1000118325 NEW BUILDING BLOCKS 3, NASTAVNI LISTIĆI NASTAVNI LISTIĆI 3. RAZRED 55.00
1000118682 CLEVER ME 4, NASTAVNI LISTIĆI IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE NASTAVNI LISTIĆI 4. RAZRED 69.00
NJEMAČKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK1000118442 APPLAUS! PLUS 1, radna bilježnica njemačkog jezika za 1. r. oš (prva godina učenja) RADNA BILJEŽNICA 1. RAZRED 55.00
1000100384 APPLAUS ! 2 radna bilježnica iz njemačkog jezika za 2. r. oš BEZ CD-A (druga godina učenja) RADNA BILJEŽNICA 2.RAZRED 46.00
1000100683 APPLAUS! 3, radna bilježnica iz njemačkog jezika za 3. r. oš (treća godina učenja) RADNA BILJEŽNICA 3.RAZRED 46.00
1000100684 APPLAUS! 4, radna bilježnica iz njemačkog jezika za 4. r. oš (četvrta godina učenja) RADNA BILJEŽNICA 4.RAZRED 44.00
FRANCUSKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK3000210364 ZIGZAG 1, cahier d‘activites RADNA BILJEŽNICA 1. RAZRED 55.00
TALIJANSKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK1000100773 ADESSO TOCCA A TE 1, radna bilježnica iz talijanskog jezika za 4. razred (prva godina učenja) RADNA BILJEŽNICA 4.RAZRED 53.00
ENGLESKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK3000207946 HAPPY STARTING POINTS AB (HR) radna bilježnica za engleski jezik ,4. razred OŠ, prva godina učenja RADNA BILJEŽNICA 4. RAZRED 59.00
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK1000118884 WIR+ 1 radna bilježnica RADNA BILJEŽNICA 4.RAZRED 47.00
GLAZBENA KULTURA1000118481 Glazbeni krug 1, glazbena početnica za 1. razred osnovne škole EDUKATIVNI MATERIJAL 1. RAZRED 49.00
1000118902 Nina i Tino 1, edukativne aktivnosti za nastavu glazbene kulture u prvom razredu osnovne škole EDUKATIVNI MATERIJAL 1. RAZRED 49.00
LIKOVNE MAPE1000118701 LIKOVNA MAPA 1-2,NOVA LIKOVNA MAPA 1.-2. RAZRED 57.00
1000118702 LIKOVNA MAPA 3-4, NOVA LIKOVNA MAPA 3.-4. RAZRED 59.00
OSNOVNA ŠKOLA PREDMETNA NASTAVAPRIRODA1000118587 Priroda 5, radna bilježnica iz prirode za peti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 42.00
1000118126 ŽIVI SVIJET 6, radna bilježnica iz prirode za šesti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 45.00
1000000585 PRIRODA 6, radna bilježnica iz prirode za šesti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 44.00
1000101077 PRIRODA 6, radna bilježnica za pomoć učenicima pri učenju RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 43.00
BIOLOGIJA1000118591 BIOLOGIJA 7, radna bilježnica iz biologije za sedmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 49.00
1000118127 ŽIVI SVIJET 8, radna bilježnica iz biologije za osmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 50.00
1000101379 BIOLOGIJA 8, radna bilježnica za pomoć učenicima pri učenju RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 80.00
HRVATSKI JEZIK1000118402 HRVATSKI ZA 5, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 59.00
1000119091 ČITAM I PROMIŠLJAM ZA 5, vježbe za poticanje čitalačke pismenosti za učenike petoga razreda RADNI LISTIĆI 5. RAZRED 49.00
1000118015 VOLIMO HRVATSKI! 6, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 47.00
1000118012 RIJEČI HRVATSKE 7, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 47.00
1000118166 RIJEČI HRVATSKE 7, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za pomoć za sedmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 57.00
1000118031 VOLIMO HRVATSKI! 7, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 47.00
1000118013 RIJEČI HRVATSKE 8, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 47.00
1000118167 RIJEČI HRVATSKE 8, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za pomoć za osmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 57.00
1000118033 VOLIMO HRVATSKI! 8, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 47.00
MATEMATIKA1000101692 MATEMATIKA 6, radna bilježnica iz matematike za pomoć učenicima pri učenju RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 80.00
1000101695 MATEMATIKA 7, radna bilježnica iz matematike za pomoć učenicima pri učenju RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 80.00
1000101698 MATEMATIKA 8, radna bilježnica iz matematike za pomoć učenicima pri učenju RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 80.00
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK1000118466 Hello, World! 5, radna bilježnica iz engleskoga jezika za peti razred osnovne škole, peta godina učenja RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 59.00
3000207991 PROJECT Explore 1 radna bilježnica za 5. razred, 5. god učenja (HR) RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 59.00
3000207995 English Plus 2nd ed 1 radna bilježnica za 5. razred, 5. god učenja (HR) RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 50.00
1000118220 NEW BUILDING BRIDGES 6, RADNA BILJEŽNICA ZA POMOĆ RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 80.00
1000118219 NEW BUILDING BRIDGES 5, radna bilježnica iz engleskoga jezika za pomoć učenicima pri učenju za peti razred osnovne škole, V. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 80.00
1000118049 NEW BUILDING BRIDGES 6, radna bilježnica iz engleskoga jezika za šesti razred osnovne škole, VI. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 57.00
1000118220 NEW BUILDING BRIDGES 6, radna bilježnica iz engleskoga jezika za pomoć učenicima pri učenju za šesti razred osnovne škole, VI. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 80.00
1000117937 NEW BUILDING BRIDGES 7, radna bilježnica iz engleskoga jezika za sedmi razred osnovne škole, VII. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 57.00
1000118221 NEW BUILDING BRIDGES 7, radna bilježnica iz engleskoga jezika za pomoć učenicima pri učenju za sedmi razred osnovne škole, VII. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 80.00
1000118050 NEW BUILDING BRIDGES 8, radna bilježnica iz engleskoga jezika za osmi razred osnovne škole, VIII. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 58.00
1000118223 NEW BUILDING BRIDGES 8, radna bilježnica iz engleskoga jezika za pomoć učenicima pri učenju za osmi razred osnovne škole, VIII. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 80.00
3000207967 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 3 : radna bilježnica za engleski jezik u 6. razredu, šesta godina učenja; 7. razred, četvrta godina učenja RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 59.99
3000210428 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 4 : radna bilježnica za engleski jezik u 7. razredu, sedma godina učenja; 8. razred, peta godina učenja RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 59.99
3000207969 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 5 : radna bilježnica za engleski jezik u 8. razredu OŠ, osma godina učenja RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 53.00
1000118678 CLEVER ME 5, NASTAVNI LISTIĆI IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA 5. RAZRED OŠ - 1. DIO NASTAVNI LISTIĆI 5.RAZRED 49.00
1000118679 CLEVER ME 6,NASTAVNI LISTIĆI IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA 6. RAZRED OŠ - 1. DIO NASTAVNI LISTIĆI 6.RAZRED 49.00
ENGLESKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK3000207993 PROJECT Explore Plus Starter WB  za 5. razred, 2. god učenja (HR) RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 50.00
3000207965 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 2 : radna bilježnica za 6. razred OŠ, treća godina učenja RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 59.99
3000207967 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 3 : radna bilježnica za engleski jezik u 6. razredu, šesta godina učenja; 7. razred, četvrta godina učenja RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 59.99
3000210428 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 4 : radna bilježnica za engleski jezik u 7. razredu, sedma godina učenja; 8. razred, peta godina učenja RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 59.99
FIZIKA1000118615 Fizika 7, radna bilježnica i pribor za istraživačku nastavu fizike u sedmom razredu osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 110.00
1000102053 FIZIKA 7, radna bilježnica iz fizike za pomoć učenicima pri učenju RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 80.00
1000117973 FIZIKA 8, radna bilježnica iz fizike za osmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 45.00
1000102054 FIZIKA 8, radna bilježnica iz fizike za pomoć učenicima pri učenju RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 80.00
KEMIJA1000118611 Kemija 7, radna bilježnica s radnim listićima iz kemije za sedmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 49.00
1000118026 KEMIJA 8, radna bilježnica iz kemije za osmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 45.00
1000117733 U SVIJETU KEMIJE 8, radna bilježnica iz kemije za osmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 45.00
POVIJEST1000118499 VREMEPLOV 5, radna bilježnica za nastavu povijesti u petom razredu osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 35.00
1000118019 VREMEPLOV 6, radna bilježnica iz povijesti za šesti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 40.00
1000118039 VREMEPLOV 7, radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 36.00
1000118041 VREMEPLOV 8, radna bilježnica iz povijesti za osmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 40.00
1000118043 POVIJEST 8, radna bilježnica iz povijesti za osmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 40.00
GEOGRAFIJA1000118508 Geografija 5, radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 35.00
1000118021 GEOGRAFIJA 6, radna bilježnica iz geografije za šesti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 42.00
1000118022 GEOGRAFIJA 7, radna bilježnica iz geografije za sedmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 41.00
1000118023 GEOGRAFIJA 8, radna bilježnica iz geografije za osmi razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 45.00
INFORMATIKA1000119090 INFORMATIKA 5, radna bilježnica za informatiku u petom razredu osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 41.00
1000118935 INFORMATIKA 6, radna bilježnica za informatiku u šestom razredu osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 41.00
1000118937 INFORMATIKA 7, radna bilježnica za informatiku u sedmom razredu osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 45.00
1000118939 INFORMATIKA 8, radna bilježnica za informatiku u osmom razredu osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 45.00
TEHNIČKA KULTURA1000118603 Tehnička kultura 5, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 110.00
1000117721 TEHNIČKA KULTURA 6, VJEŽBE I RADNI MATERIJALI ZA 6.R. OŠ RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 98.00
1000118094 TEHNIČKA KULTURA 7, VJEŽBE I RADNI MATERIJALI ZA 7.R. OŠ RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 108.00
1000118095 TEHNIČKA KULTURA 8, VJEŽBE I RADNI MATERIJALI ZA 8.R. OŠ RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 108.00
NJEMAČKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK1000118450 APPLAUS! plus 5, radna bilježnica njemačkog jezika za peti razred osnovne škole, 5. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 59.00
1000101472 APPLAUS! 6, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za 6. r. oš (šesta godina učenja) RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 61.00
1000101555 APPLAUS! 7, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za 7. r. oš (sedma godina učenja) RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 61.00
1000118123 APPLAUS! 8, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za osmi razred osnovne škole, VIII. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 60.00
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK1000118931 Maximal 2, radna bilježnica njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole, druga godina učenja RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 59.00
1000118888 WIR+ 3 radna bilježnica njemačkog jezika za 6. razred osnovne škole, treća godina učenja RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 47.00
1000118890 WIR+ 4 radna bilježnica njemačkog jezika za 7. razred osnovne škole, četvrta godina učenja RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 47.00
1000118892 WIR+ 5 radna bilježnica njemačkog jezika za 8. razred osnovne škole, peta godina učenja RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 40.00
1000118029 KLICK AUF DEUTSCH 3, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za šesti razred osnovne škole, III. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 61.00
1000118113 KLICK AUF DEUTSCH 4, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za sedmi razred osnovne škole, IV. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 7.RAZRED 49.00
1000118115 KLICK AUF DEUTSCH 5, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za osmi razred osnovne škole, V. godina učenja RADNA BILJEŽNICA 8.RAZRED 40.00
TALIJANSKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK3000208019 AMICI D‘ ITALIA 1 PLUS, Corso di lingua italiana, eserciziraio RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 59.00
TALIJANSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK3000210372 AMICI D‘ITALIA 1, Corso di lingua italiana, eserciziario RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 50.00
1000102217 ADESSO TOCCA A TE 3, radna bilježnica iz talijanskog jezika za 6. r. (treća godina učenja) RADNA BILJEŽNICA 6.RAZRED 53.00
FRANCUSKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK3000210370 A LA UNE 1, cahier d‘exercices+CD RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 65.00
3000210368 A PLUS 1, cahier d‘exercices+CD RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 65.00
FRANCUSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK3000210366 MERCI 1, cahier d‘activites RADNA BILJEŽNICA 5.RAZRED 65.00
LIKOVNE MAPE1000118703 LIKOVNA MAPA 5-6, NOVA LIKOVNA MAPA 5.-6.RAZRED 59.00
1000118704 LIKOVNA MAPA 7-8, NOVA LIKOVNA MAPA 7.-8.RAZRED 59.00