Razvojni jezični poremećaji (poput posebnih jezičnih teškoća, disleksije, disgrafije) | Profil Klett

WEBINAR

Razvojni jezični poremećaji (poput posebnih jezičnih teškoća, disleksije, disgrafije)

Predavač: Monika Ivanović Srijeda 15. 03. 2023.18:00 WEBINAR
Ocijeni: 
5
Prosjek: 5 (3 votes)

Jeste li se u razredu susreli s djetetom koje sporije usvaja sadržaj, koje pri izražavanju često radi zamjene unutar riječi, te sporije usvaja grafeme? Jeste li primijetili da je to dijete nespretno u rukopisu i da mu je matematika najslabija karika? Što je u pozadini takvih problema te kako pomoći djeci s razvojnim jezičnim teškoćama, disleksijom, disgrafijom i/ili diskalkulijom doznajte na webinaru Profil Kletta uz magistru logopedije Moniku Ivanović. Snimku webinara možete pogledati ovdje.

avatar
Monika Ivanović
Magistra je logopedije. Studij je završila na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Članica je Poliklinike SUVAG na odjelu grupne terapije dječjeg vrtića gdje se bavi posebnim verbotonalnim postupcima stimulacija pokretom u logopedskoj terapiji. Već šest godina provodi individualnu logopedsku terapiju u Centru za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici Poliklinike SUVAG s mlađom djecom. Uz to, redovito sudjeluje na međunarodnim konferencijama gdje predstavlja radove iz područja svog stručnog rada.