31. svibanj 2019.

Erasmus+ KA1 projekt TESLA - Teachers Engaging Students in a Learning Adventure

avatar
Autor: Željana Đevenica

Teachers Engaging Students in a Learning Adventure je Erasmus+ projekt u kojem su sudjelovali učitelji iz osnovne škole Nikola Tesla u Zagrebu od rujna 2017. do lipnja 2019.

U projekt je bilo uključeno osam učitelja različitih profila kako bi stečena znanja bila od koristi što većem broju učenika.

Učitelji su se educirali u tri Europske zemlje Portugalu, Španjolskoj i Irskoj.

Edukacije u Portugalu

U portugalskom gradiću Caldas da Rainha, učiteljica razredne nastave i koordinatorica projekta Željana Đevenica, pohađala je edukaciju pod nazivom Make technology your friend, cilj edukacije bio je unaprijediti vlastita IKT znanja.

Učiteljica Petra Šelebaj sudjelovala je na mobilnosti VITAMIN C boost education. Glavni cilj edukacije bio je korištenje Coachinga u obrazovanju što uključuje kreativno rješavanje problema gdje učenicima ne dajemo gotova rješenja i odgovore, već ih navodimo da sami dođu do njih. Pritom učitelj ima ulogu mentora i usmjerava učenike.

Učiteljica hrvatskog jezika Jasminka Možgon Jarić sudjelovala je na edukaciji pod nazivom Harmony and learning. Edukacija se temeljila na igrama i vježbama koje kod sudionika usavršavaju komunikacijske vještine kako bi se one mogle svrsishodno primijeniti u razredu, osobito u radu s učenicima s teškoćama.

Edukacije u Španjolskoj

Na edukaciji Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development sudjelovala je učiteljica Marijana Kovačić. Cilj edukacije je bio pružanje znanja i vještina koje su potrebne mladim ljudima za ostvarivanje punog potencijala.

Učiteljica Ivana Gruban sudjelovala je na edukaciji Life coaching for teachers: happy teachers for better students. Cilj edukacije je bio da učitelj stekne određenu razinu samosvijesti o svojoj ulozi, pristupu poučavanja i uključenosti u kolektiv, a sve kako bi se spriječio stres.

Učiteljica Renata Mladina sudjelovala je na edukaciji Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers. Učiteljica je unaprijedila svoje znanje sudjelujući u raznim aktivnostima usmjerenim razvijanju učeničkog samopoštovanja, jačem poticanju uključenosti učenika u nastavni proces s ciljem uvođenja temelja poduzetništva od najranije dobi i razvijanja poduzetničkih vještina 21. stoljeća.

Edukacija u Irskoj

Učitelj matematike Petar Radanović pohađao je edukaciju ICT for teaching. Edukacija se temeljila na istraživanju i korištenju digitalnih alata kojima je svrha učinkovito rješavanje problema i kvalitetna prezentacija rada. Cilj edukacije bio je osposobiti učitelje za korištenje IKT-alata u nastavnom procesu.

Učiteljica engleskog jezika Tihana Mesić sudjelovala je na edukaciji Talking to People: Inquiry-based and Cooperative Methodology. Cilj odlaska na mobilnost bio je usavršavanje znanja engleskog jezika i stjecanje novih znanja i vještina koje će doprinijeti poboljšanju kvalitete nastave.

Osim novih vještina koje su stekli učitelji sudionici ovog projekta, razmjenjivali su primjere dobre prakse s kolegama iz Europske unije, što je svakako jedno neprocjenjivo iskustvo za sve sudionike.

Nakon završenih mobilnost učitelji su svoja znanja i vještine prenijeli svojim kolegama u školi i na županijskim vijećima, uveli su nove metode rada u svoje učionice te kao završnu aktivnost organiziran je Dječji sajam poduzetništva na kojem su učenici prezentirali svoje radove ostalim učenicima škole kao i lokalnoj zajednici.