03. lipanj 2019.

Igre u nastavi matematike

Autor: Uredništvo STEM područja

Od ranog djetinjstva igra je najvažnija dječja aktivnost. Igra pruža zadovoljstvo, ugodno raspoloženje i veselje. Djeca kroz igru uče, razvijaju svoje intelektualne vještine, kreativnost i samopuzdanje te tako doživljavaju svijet oko sebe. Igra stvara povoljne okolnosti za socijalne kontakte. Djeca se  u igri međusobno druže, razmjenjuju i poštuju druga i drugačija mišljenja, pa tako razvijaju svoje socijalne i komunikacijske vještine i međusobnu toleranciju.

 

Zato je važno igru koristiti kao nastavnu metodu u nastavi matematike.

Uvođenjem igre u nastavu matematike djeca lakše i brže uče te se povećava njihov interes za samu matematiku. Igra u nastavi matematike potiče aktivnost učenika, koji tako postaju središte nastavnog procesa. Učenici kroz igru na zanimljiv, aktivan i prihvatljiv način uče, primjenjuju i otkrivaju svu ljepotu matematike. Igra u nastavi matematike kod učenika potiče i razvija kritičko mišljenje, logičko zaključivanje, suradničke odnose, natjecateljski duh, maštu i poduzetnost. Na taj način igra u nastavi matematike postaje izvrsna metoda za ostvarivanje ishoda međupredmetnih tema kao što su Učiti kako učiti, Osobni i socijalni razvoj i Građanski odgoj.

 

Prijedlozi igara s igraćim kockama i domino pločicama u udžbeniku Matematika 5 istaknuti su u krugovima Istražujem, razmišljam, pručavam, igram, znam.  Igre su namijenjene svim učenicima tako da su pravila za igranje jednostavna i pisana jasnim jezikom, kako bi bila razumljiva svim učenicima. Učenici ih mogu odigrati samostalno, u paru ili skupini, ovisno o uputama učitelja/učiteljice. Učitelji/učiteljice ih mogu iskoristiti za uvježbavanje i ponavljanje nastavnih sadržaja, u svim etapama nastavnog sata, a učenicima mogu biti dodatna motivacija za učenje matematike.

 

Svim učenicima želimo puno uspjeha i veselja u igri.