| Profil Klett

Kemija 7

didaktička kutija s radnim materijalom za kvalitetnu projektnu i istraživačku nastavu kemije u sedmome razredu

Osobito smo ponosni što naš udžbenik i radna bilježnica s radnim listićima i radnim materijalom u sedmome razredu potiču prirodoslovnu pismenost, koja naglasak stavlja na daljnja istraživanja u svijetu prirodoslovlja i razvoj učeničkih postignuća.

 

Odaberite najbolje!

 

U didaktičkim kutijama se nalazi sve što je potrebno za istraživačku nastavu kemije – pribor i radna bilježnica s nastavnim listićima. Vama – pomoć pri kreiranju tijeka sata, učenicima aktivnim sudionicima u nastavi kemije – alati za istraživanje, zaključivanje i provjeru stečenih znanja. Pogledajte što sve možete naći u didaktičkim kutijama ovdje!

 

Radni materijal za nastavu kemije u sedmome razredu

Didaktički materijali

didaktički materijalkoličinasvrha materijala
digitalna vaga1

Mala digitalna vaga je idealna pomoć u eksperimentiranju prema principima mikroskale. Preciznost mjerenja vage iznosi u rasponu od 100 g do 0,01 g.

alkoholni termometar1

U laboratoriju se za mjerenje temperature upotrebljava termometar. Temperaturom se iskazuje zagrijanost nekog tijela. U vrijeme kada učenik usvaja osnove mjerenja i očitavanja temperature, učeniku je potrebno omogućiti rad s alkoholnim termometrom kako bi učenik stekao vještine točnosti mjerenja koje ovise o točnosti očitanja vrijednosti.

boja za pokuse2

Boje za pokuse često se upotrebljavaju radi bolje zornosti pri praćenju nekih promjena.

kapaljka5

Kapaljke služe za dodavanje malih volumena ili kapljica tekućine.

menzura1

Menzura je valjkasta posuda izrađena od običnoga stakla ili plastike i služi za mjerenje volumena tekućine.

laboratorijska čaša2

Laboratorijska čaša je posuda koja služi za miješanje i grubo mjerenje volumena tekućina.

epruveta3

U kemiji je izrazito važno da su epruvete izrađene od kemijskoga stakla koje je otporno na utjecaj kemikalija i zagrijavanje.

pluteni čep3

Pluteni čep je prirodni i ekološki prihvatljiv materijal u odnosu na plastične čepove. Pluteni čep jedan je od najčešće upotrebljavanih vrsta čepova za zatvaranje laboratorijskoga staklenog posuđa.

filtarski papir1

Filtarski papir je obrađeni papir različitih veličina pora za odjeljivanje taloga od matične otopine filtriranjem.

lijevak1

Lijevak ubrajamo u laboratorijsko posuđe, a služi za prelijevanje tekućina i presipavanje prahova.

stakleni štapić2

Stakleni štapić laboratorijski je stakleni pribor kojim se ručno miješaju tekućine ili je pomagalo pri prelijevanju tekućine iz jedne posude u drugu.

laboratorijska kuta1

Pri izvođenju pokusa potrebno je nositi laboratorijsku kutu ili zaštitnu pamučnu pregaču kako bi se, slučajnim polijevanjem nekom tekućinom, dio tekućine upio u tkaninu i tako se spriječilo da veći dio tekućine dođe u kontakt s odjećom ili kožom učenika.

zaštitne naočale1

Pri izvođenju pokusa primjenjuju se stroge mjere opreza pri radu. Sredstva za osobnu zaštitu pri rukovanju kemikalijama i izvođenju pokusa su pamučna kuta, zaštitne naočale i rukavice.

zaštitne rukavice5 pari rukavica

Pri izvođenju pokusa primjenjuju se stroge mjere opreza pri radu. Sredstva za osobnu zaštitu pri rukovanju kemikalijama i izvođenju pokusa su pamučna kuta, zaštitne naočale i rukavice.

ODGOVORNO U LABORATORIJSKOM RADU! Pokuse uvijek izvodite uz nadzor učitelja kemije, nazočnost roditelja ili drugih odgovornih punoljetnih osoba!