Tehnička kultura 7

radni materijal za izvođenje vježbi s radnom bilježnicom

Sadržaj radnih materijaal za izvođenje vježbi s radnom bilježnicom

radna bilježnica iz tehničke kulture za 7. razred

ravna kliješta

zaštitne rukavice

križni odvijač

ploče od aluminijskog lima

aluminijski profili

vijci i matice

žica za oblikovanje

šperploča

LED pločica

prekidač

telefonska žica

stezaljka

kućište s pripadajućim baterijama