| Profil Klett

Tehnička kultura 8

radni materijal za izvođenje vježbi s radnom bilježnicom

Sadržaj radnih materijala za izvođenje vježbi s radnom bilježnicom

Proizvodnja električne energije – model vjetrenjače

Prijenos  i pretvorba električne  energije – maketa sustava za prijenos električne energije

Električne instalacije u kući – model jednostavnog strujnog kruga

Spoj vodiča uplitanjem i luster spojnicom

Strujni krugovi kućne električne instalacije – izrada modela električne instalacije rasvjete u stanu

Upotreba i održavanje električnih tvorevina – izrada modela semafora

Mjerenje otpora otpornika (serijski i paralelni spoj), različiti elektronički sklopovi s otpornicima, kondenzatorima i diodama

Elektronički sklopovi s pritisnim i kliznim prekidačima i diodama

Upotreba elektroničkih sklopova u svakodnevnom životu – uključivanje i isključivanje svjetlećih dioda na dodir i aktiviranje zujalice

Osnove upravljačke tehnike – elektronički sklopovi s fotootpornicima (senzor svjetla i senzor tame)

Izrada i pokretanje robota – izrada hidrauličke dizalice, robotska kolica koja prate izvor svjetlosti i robotska kolica koja prate crnu liniju