| Profil Klett

DiZzi MAT

Radna bilježnica za sustavno rješavanje domaće zadaće

autori

  DiZzi MAT 5: I. Jukić, K. Lukačić

  DiZzi MAT 6: J. Smrekar , N. Ostojić

  DiZzi MAT 7: T. Pišković, A. Mikuš

  DiZzi MAT 8: I. Katalenac, R. Sosa

prednosti

  • tematski prati udžbenik
  • sadržava po pet zadataka za nastavni sat
  • svaku domaću zadaću prati skala samoprocjene
  • osigurana su i rješenja zadataka

riječ urednika

  Izborom raznolikih zadataka potičemo razvijanje interesa učenika za matematiku, a odabirom ove edicije nastavnik dobiva praktično i učinkovito rješenje za domaću zadaću.

DiZzi MAT

NAZIVLINK NA MATERIJAL
DiZzi MAT 5

prelistaj DiZzi MAT 5

DiZzi MAT 6

prelistaj DiZzi MAT 6

DiZzi MAT 7

prelistaj DiZzi MAT 7

DiZzi MAT 8

prelistaj DiZzi MAT 8