| Profil Klett

Kemija 8

didaktička kutija s radnim materijalom za kvalitetnu projektnu i istraživačku nastavu kemije u osmome razredu

Osobito smo ponosni što naš udžbenik i radna bilježnica s radnim listićima i radnim materijalom u osmome razredu potiču prirodoslovnu pismenost, koja naglasak stavlja na daljnja istraživanja u svijetu prirodoslovlja i razvoj učeničkih postignuća.

 

U didaktičkim kutijama se nalazi sve što je potrebno za istraživačku nastavu kemije – pribor i radna bilježnica s nastavnim listićima. Vama – pomoć pri kreiranju tijeka sata, učenicima aktivnim sudionicima u nastavi kemije – alati za istraživanje, zaključivanje i provjeru stečenih znanja. Pogledajte što sve možete naći u didaktičkim kutijama ovdje!

 

Radni materijal za nastavu kemije u osmome razredu

Didaktički materijali

didaktički materijalkoličinasvrha materijala
digitalni pH metar1

Precizno određivanje pH-vrijednosti neke tekućine možemo načiniti uporabom digitalnoga pH-metra. Taj instrument poslužit će vam i u nastavi biologije i geografije, primjerice za određivanje pH-vrijednosti uzoraka vrsta tla.

komplet za izradu modela molekula1

Komplet za izradu modela molekula u nastavi kemije izrazito je važan – omogućuje vjernije predočavanje izgleda molekula. Svojevrsna je pomoć u razumijevanju koncepta metodički oblikovanoga i znanstveno utemeljenoga čestičnog crteža, vrijednog alata kojim se može koristiti na svim obrazovnim razinama i u svim područjima kemije.

menzura1

Menzura je valjkasta posuda izrađena od običnoga stakla ili plastike i služi za mjerenje volumena tekućine.

laboratorijska čaša2

Laboratorijska čaša je posuda koja služi za miješanje i grubo mjerenje volumena tekućina.

epruveta3

U kemiji je izrazito važno da su epruvete izrađene od kemijskoga stakla koje je otporno na utjecaj kemikalija i zagrijavanje.

epruveta od teško taljiva stakla1

Epruveta od teško taljiva stakla upotrebljava se pri taljenju.

laboratorijska kuta1

Pri izvođenju pokusa potrebno je nositi laboratorijsku kutu ili zaštitnu pamučnu pregaču kako bi se, slučajnim polijevanjem nekom tekućinom, dio tekućine upio u tkaninu i tako se spriječilo da veći dio tekućine dođe u kontakt s odjećom ili kožom učenika.

zaštitne naočale1

Pri izvođenju pokusa primjenjuju se stroge mjere opreza pri radu. Sredstva za osobnu zaštitu pri rukovanju kemikalijama i izvođenju pokusa su pamučna kuta, zaštitne naočale i rukavice.

zaštitne rukavice5 pari rukavica

Pri izvođenju pokusa primjenjuju se stroge mjere opreza pri radu. Sredstva za osobnu zaštitu pri rukovanju kemikalijama i izvođenju pokusa su pamučna kuta, zaštitne naočale i rukavice.

ODGOVORNO U LABORATORIJSKOM RADU! Pokuse uvijek izvodite uz nadzor učitelja kemije, nazočnost roditelja ili drugih odgovornih punoljetnih osoba!