| Profil Klett

Fizika 8

radna bilježnica s priborom za istraživačku nastavu Fizike

sadržaj radne bilježnica s priborom za istraživačku nastavu

didaktički materijal

tiskana radna bilježnica za 8. razred - pokusi + radna bilježnica + zbirka zadataka

dvije žaruljice s kućištima 

sklopka

spojne žice

multimetar s baterijom

bakrena žica

metalni čavlić

balon

vunena krpica

pločasti magnet

željezna piljevina

ravno zrcalo

dva sferna zrcala

konveksna i konkavna leća s postoljem

izvor svjetlosti

galvanizacijski set