Novi zvuci učionica glazbene kulture - Boomwhackersi | Profil Klett

Istraživanja zvuka boomwhackersa, radost na licima učenika

07. prosinac 2018.

Novi zvuci učionica glazbene kulture - Boomwhackersi

Autor: Ružica Ambruš-Kiš

Novu živost aktivnog muziciranja - pjesme, svirke, plesa i igre - lako, zabavno i poučno pruža muziciranje učenika na boomwhackersima.

 

 

Boomwhackerse je izumio Amerikanac Craig Ramsell 1994. godine, nadahnjujući se već postojećom tradicijom sviranja na raznovrsnim predmetima iz svakodnevice.

Što su boomwhackersi?

Boomwhackersi (čitaj bumvakersi) su raznobojne zvučne plastične cijevi različitih dužina. Različite boje cijevi označavaju različitu tonsku visinu. 

Boomwhackerse mogu s lakoćom svirati sva djeca. Ne moraju poznavati notno pismo, jer se koriste pojednostavljenim koloriranim notnim zapisom koji je djeci pristupačniji (tzv. šarena partitura). Idealni su za rad sa školskom djecom svih uzrasta. Učenike je lako motivirati, jer vrlo brzo svladavaju tehniku sviranja.

Ton se dobiva udaranjem cijevi o dlan, bedra, jednom cijevi o drugu ili neki drugi predmet (uvijek bolje drveni, nego plastični ili metalni).

Ton nastaje udarcima cijevi o poluotvoreni dlan.
Ton može nastati i udrcima istih ili rzličitih cijevi jedne o drugu.
Udarcem po bedrima nastaje glasniji ton.
Cijev treba držati rukom podalje od ruba.

Ovim jednostavnim i zabavnim načinom muziciranja iskustveno im se na jednostavan način osvješćuju glazbene sastavnice, poput melodije, harmonije, ritma i dinamike. Muziciranjem na boomwhackersima djeca se posredno glazbeno opismenjuju i ono predstavlja sjajnu pripremu za moguću daljnju formalnu glazbenu naobrazbu.

Znak za pauzu ili stanku
Tehnike izvođenja

Na boomwhackersima učenici mogu jednako lako izvoditi intervale i akorde kao pratnju melodiji.

 

Po cijevima se može svirati i batićima položenim na podlogu.
Fizičkim produljivanjem cijevi dlanom ton zvuči niže.

Pomicanjem dlana naviše i naniže pri tremoliranju ostvarujemo dinamiku crescenda i decrescenda.

Tremoliranjem se produžuje trajanje tona, a izvodi se naizmjeničnim brzim i kratkim udarcima o otvoreni dlan i bedro. 

tremolo tehnika
tremolo na drugi način
izvedba crescenda i decrescenda
Uporabom čepova (zatvaranjem jednog otvora cijevi) ton zvuči oktavu niže.
Pri aktivnosti u krugu treba dati svakom učeniku dovoljno slobodnog prostora za nesmetano muziciranje na zvučnim cijevima.
Improvizacije

Upoznajte se u glazbenom krugu uz boomwhackerse. Svaki se učenik može predstaviti izgovarajući svoje ime te istovremeno improvizirajući pozdrav na svom boomwhakeru. Ostali učenici potom oponašaju njegov pozdrav i naizmjenično ponavljaju svaku kreaciju prijatelja.

 

Ritam se može izvoditi s jednom ili dvije cijevi.
Izvedbe ritma i melodije

Ozvučite s učenicima raznovrsne ritamske obrasce na različitim tonskim visinama.

Visinu i trajanje tonova možete učenicima prikazati grafičkim ili notnim zapisom, ovisno koji uzrast učenika podučavate sviranju boomwhackera.

Sviranje melodije i ritma uz pomoć grafičkog prikaza ne zahtjeva nužno poznavanje notnog pisma, ali može učenike uvesti u lakše, jednostavnije i brže notno opismenjivanje.

grafička slikovna partitura ritma
"šarena partitura" - grafički slikovni prikaz melodije
Oda radosti, Ludwiga van Beethovena
jednoglasni notni zapis
višeglasni notni zapis
Blistaj, blistaj, zvijezdo mala, Wolfganga Amadeusa Mozarta
jednoglasni notni zapis
slikovni notni zapis
Pjevaj, sviraj, pleši i druge skladbe