OŠ Antun Augustinčić

12

Komparativno klijanje I rast biljke graha sa I bez microbita

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

-

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
Matea Gradaščević
Gordana Pihler