OŠ Bartola Kašića, Vinkovci | Profil Klett

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

Likes: 
1

Učenici škole (od 4.-8. razreda) uzgajati će biljke s umjetnom rasvjetom pomoću microbita. Pri tome će izvršiti razna mjerenja - visinu biljke, količinu vode(pumpica za vodu), količinu utrošene električne energije, količinu dobivene svjetlosti, temperaturu, te masu - biljke (lukovice). Projekt će se ostvariti u suradnji s OŠ Mitnica Vukovar koja će ponoviti isti pokus s biljkama i prirodnim svjetlom. Na kraju izvedenih pokusa usporediti ćemo podatke i donijeti zaključak. Pračenje će biti dokumentirano fotografijama, tablično, grafički i videom.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

U realizaciji projekta sudjelovali su učenici i učenice (3.-8. raz.)

 OŠ Mitnica Vukovar (PŠ Sotin) i OŠ Bartola Kašića Vinkovci

video: https://vimeo.com/266818597

Zvjezdana Kelava
Vedran Menđušić