OŠ Dr. Jure Turića

Kroz niz aktivnosti u razrednoj nastavi te na satovima biologije, kemije, hrvatskog jezika i engleskog jezika učenike ćemo upoznati s važnošću očuvanja prirode i prirodnih resursa. Cilj nam je razvijati ljubav prema prirodi koja nas okružuje i istaknuti da je osim važne uloge u osiguravanju usluga ekoloških sustava, priroda vrijednost sama po sebi, neovisno od značaja za čovjeka te da je obveza svih nas da prirodu, u kojoj uživamo za svog života, sačuvamo i da isto pravo omogućimo i budućim naraštajima, a sve to uz pomoć IKT-a.

Marko Franić
Paula Perković