OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Ogulin | Profil Klett

OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Ogulin

32

U prvom dijelu projekta predviđeno je osnovno upoznavanje s micro:bitom za učenike razredne nastave. U predstavljanju uređaja i njegovih mogućnosti sudjelovat će učenici šestih razreda koji će prethodno istražiti isto koristeći svoj micro:bit dobiven u okviru projekta proMikro. Glavni cilj je međuvršnjačko poučavanje.
Drugi dio projekta zamišljen je kao mali istraživački rad koji bi se provodio u učionici razredne nastave na uzorku od dvije lončanice iste vrste od kojih se jedna zaljeva uz pomoć micro:bit seta za zalijevanje, a drugu zalijevaju učenici. Kroz nekoliko tjedana u ovom pokusu moguće je mijenjati zadane parametre kao što su vrsta tla i/ili vrsta biljke uz bilježenje vremena zalijevanja, te raditi nekoliko različitih komparativnih analiza.
Učenici će promatranjem utvrditi važnost vode za život biljke, suodnos žive i nežive prirode, uočiti temeljne prirodne zakonitosti, pojmove i načela te prirodnoznanstvene metode i postupke za mjerenje i obradu podataka.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

U projektu su sudjelovali učenici četvrtog i šestih razreda uz mentorstvo triju nastavnika. Istraživačko učenje uključivalo je postavljanje hipoteza koje su se mjerenjem dokazivale. Zaključci su prezentirani javnosti učeničkim predavanjem na  Festivalu znanosti u Ogulinu. Na taj način učenici su prošli kroz sve faze znanstvene metode u istraživačkom radu u kojem se koristila digitalna tehnologija i međuvršnjačko poučavanje.

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
Alemka Lovnički
Anita Belančić