OŠ Mate Lovraka, Petrinja

507

Projektom želimo potaknuti istraživačku nastavu u našoj školi uz primjenu IKT-a, suradničko učenje te suradnju između učenika razredne i predmetne nastave.
Učenici razredne nastave (3. i 4. razred) posadit će sjeme biljke u dvije posude: u jednoj posudi će uzgajati biljku klasičnim načinom, a u drugoj zalijevanje će kontrolirati micro:bit. Osim praćenja rasta biljaka, učenici razredne nastave bilježit će i količinu vode koja je upotrijebljena za zalijevanje u oba slučaja. Micro:bit koji će regulirati zalijevanje biljke povezat ćemo radio vezom s drugim micro:bitom koji će nam služiti kao brojač te će brojati koliko puta u određenom vremenskom intervalu se upalila pumpa. Također ćemo pomoću micro:bita mjeriti temperature u prostorijama u kojima se biljke nalaze. Sve navedene podatke učenici će bilježiti u dnevnik praćenja.
Programiranje micro:bitova odradit će učenici predmetne nastave (6.razred).
Na temelju prikupljenih podataka učenika razredne nastave, učenici predmetne nastave (7.razred) će podatke obraditi programom za tablične kalkulacije te izraditi grafički prikaz podataka na satovima informatike. Analiza rezultata koristit će se na satovima prirode i biologije.

Andrea Galian - Pucović
Kristina Dumbović