OŠ Mladost, Osijek | Profil Klett

OŠ Mladost, Osijek

42

Osnovna škola „Mladost“ nalazi se u središtu žitnice Hrvatske. Sve veća potražnja za prehrambenim namirnicama proizvedenim tehnologijom koja vrijedi za održivu i ekološku poljoprivredu potaknula nas je na istraživanje jedne od najznačajnijih ratarskih kultura, pšenice.
Projektne aktivnosti usmjerit ćemo na promatranje rasta i razvoja pšenice iz certificiranog sjemena ekološke pšenice. U radu koristit ćemo i sjeme oplemenjene pšenice radi usporedbe rezultata. Učenici drugog i šestog razreda uzgajat će biljke pod jednakim uvjetima temperature i svjetlosti, ali u različitim vrstama tla.
Redovito vlaženje tla omogućit će nam set za zalijevanje. Učenici šestih razreda bi programirali micro:bit koji bi regulirao zalijevanje svake posijane kulture.

Učenici drugog razreda će na nastavi prirode i društva, motriti i bilježiti rast, uočavati na kojim mjestima zasijane površine je gušći, a na kojima rjeđi prinos.
Učenici šestih razreda će na satima matematike izračunati ukupnu zasijanu površinu, procijeniti površinu tla na kojoj nije iznikao usjev, te izračunati postotak klijavosti sjemena. Obraditi prikupljene podatke. Dobivenim podatcima na satima informatike osmisliti reklamu za proizvodnju i kupnju hrvatskih proizvoda „Od zrna do pogače“.
Tijekom projekta nastavit ćemo dugogodišnju suradnju s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku, a dobivene podatke, te osmišljene reklame predstavit ćemo studentima Odjela za matematiku, pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

Sve aktivnosti protekle su u ugodnom ozračju, veseloj i  radnoj atmosferi. Na kraju smo  shvatili  kako samo dobro organiziranim timskim radom možemo uspjeti.

U prilogu dostavljamo naše uratke knjige, filmića, promotivnih spotova, plakata.

 

Knjiga

 

https://carnet-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/brankica_majdis_skole_hr...

https://carnet-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/brankica_majdis_skole_hr...

https://carnet-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/brankica_majdis_skole_hr...

https://carnet-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/brankica_majdis_skole_hr...

 

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
Marijana Ivošević
Brankica Majdiš