OŠ Novska

274

ŠKOLSKI PROJEKT: ŽIVOTNI UVJETI BILJAKA

Učenici 2. i 6. razreda pitali su se može li biljka rasti bez potrebnih životnih uvjeta? Naučili smo da su za pravilan rast i razvoj biljaka potrebni: voda, svjetlost, toplina, tlo, hrana i zrak. To ćemo pokušati dokazati u našem istraživanju. Učenici će u određenom vremenskom razdoblju proučavati dvije biljke. Jednu biljku će držati u tami i samostalno ju zalijevati, dok će drugu biljku držati na svijetlu i zalijevati pomoću micro:bita. Vodit će dnevnik zapažanja svaki tjedan, te će sve i fotografirati. Nakon određenog vremenskog razdoblja vidjet ćemo što se dogodilo sa našim biljkama. Učenici će napraviti Power Point prezentaciju u kojoj će prikazati dobivene rezultate, te fotografije biljaka. Nastavnica iz matematike će pomoći učenicima prilikom korištenja micro:bita i prikaza tabličnih rezultata, dok će učiteljica 2. razreda i nastavnica iz prirode pomoći učenicima u samom istraživanju.

Ksenija Lekić
Tamara Tomić