OŠ Siniše Glavaševića | Profil Klett

OŠ Siniše Glavaševića

22

Učenici OŠ Siniše Glavaševića samostalno će uzgajati sadnice hrasta za ozelenjivanje okoliša naše škole. Zamislili smo da pomoću micro: bit sustava za navodnjavanje pratimo njihov napredak u uvjetima različite temperature. Jednu biljku navodnjavat će micro: bit, a drugu biljku zalijevat će učenici. U projektu će sudjelovati učitelji razredne nastave, prirode i biologije, matematike i informatike. Učenici 4. razreda će dva puta tjedno bilježiti napredak biljaka i izvršiti mjerenja uz fotografiranje sadnica. Na kraju projekta učenici razredne nastave izradit će foto kalendar u obliku plakata i vizualno prezentirati projekt. Na nastavi prirode 5. razredi će proučavati životne uvjete potrebne za rast biljke. Učenici viših razreda će na nastavi matematike analizirati sakupljene podatke mjerenja. Učenici 6. razreda će na nastavi informatike programirati micro: bit i izraditi prezentaciju s rezultatima projekta. Grafikone s prikazom podataka će izraditi učenici 7. razreda. Nakon završetka projekta i sadnje sadnica za uređenje arboretuma u školskom vrtu učenici će nastaviti promatrati razvoj sadnica hrasta.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

Edukativno-ekološki projekt
ŽELIM STABLO

OŠ Siniše Glavaševića, Vukovar

CILJ PROJEKTA :

Promicanje važnosti očuvanja prirode i održivog razvoja. Spoznaja vrijednosti svakog stabla za okoliš, zajednicu i pojedinca. Razvijanje ekološke svijesti i brige za zavičaj. Upotreba micro:bit-a u konkretnom projektu zalijevanja biljaka pomoću seta za zalijevanje. Kritičko promatranje pojava u prirodi. Razvijanje kreativnosti i sposobnosti timskog rada

1. PRIJAVA PRIJEDLOGA PROJEKTA I OSVAJANJE MICRO:BIT SETA

Učenici OŠ Siniše Glavaševića samostalno će uzgajati sadnice hrasta lužnjaka za ozelenjivanje okoliša naše škole. Pomoću micro:bit sustava za navodnjavanje pratit ćemo njihov napredak. Jednu biljku navodnjavat će micro: bit, a drugu biljku zalijevat će učenici. Nakon završetka projekta i sadnje sadnica za uređenje arboretuma u školskom vrtu učenici će nastaviti promatrati razvoj sadnica hrasta. U projektu će sudjelovati učitelji razredne nastave, prirode i biologije, matematike i informatike.

2. PROGRAMIRANJE MICRO:BIT-a

Učenici 6. razreda na nastavi informatike sastavljaju micro:bit set za zalijevanje i programiraju micro:bit. Micro:bit zalijeva sadnice hrasta lužnjaka (Quercus robur) kada je vlažnost tla manja od 50, a u slučaju da je vlažnost tla veća ne zalijeva ju nego pokaže znak :). Učenici sadnice hrasta lužnjaka zalijevaju prema osobnim procjenama vlažnosti zemlje i izgleda biljke

3. PRAĆENJE RASTA BILJKE

Praćenje rasta biljaka od 28.2.2018. do 20.4.2018. Učenici 4. razreda su u dvije teglice uzgajali ukupno 10 sadnica hrasta lužnjaka (5 sadnica u svakoj teglici). Jednu teglicu s pet sadnica zalijevali su učenici ručno dok je drugu teglicu s istim brojem sadnica zalijevao micro:bit. Pratili su razvoj biljaka i zapisivali mjerenja u tablicu.

PRIBOR ZA PRAĆENJE:  micro:bit sustav za zalijevanje, ravnalo, fotoaparat, posuda za zalijevanje, računalo, olovka, papir

VISINA BILJKE: Učenici su ravnalom mjerili visinu svake sadnice te uz pomoć učiteljice upisivali prosjek visina u tablicu. Biljka zalijevana micro:bitom je u prosjeku visine bolje napredovala.

BROJ LISTOVA: Obje sadnice hrasta su u promatranom razdoblju dobile i izgubile po jedan list.

VLAŽNOST TLA: Učenici su promatrali vlažnost tla biljke zalijevane micro:bitom. Pomoću micro:bita su mjerili vlažnost tla i zapisivali podatke u tablicu. Svakim mjerenjem je vlažnost tla bila iznad 50.

4. RAST BILJKE

Učenici 5. razreda su na nastavi prirode proučavali razvitak biljnih organa stabljike i lista promatrajući sadnice hrasta lužnjaka. Također su pratili kako se i najmanja promjena količine vlage kao jednog od osnovnih životnih uvjeta odražava na rast i razvoj biljaka.

5. ANALIZA PODATAKA

Učenici 7. razreda na nastavi informatike izrađuju tablicu mjerenja i zapažanja razvoja biljaka. Na osnovi tablice samostalno izrađuju grafički prikaz i usporedbu biljke zalijevane ručno i biljke zalijevane micro:bitom. Grafički su izradili usporedbu visine biljaka i grafički prikaz broja listova u promatranom razdoblju.

6. REZULTATI

Promatrajući prosjek visine sadnica hrasta lužnjaka, one zalijevane micro:bitom su bolje napredovale. Nakon provedbe projekta vidimo da nema velike razlike u napredovanju biljke zalijevamo li je ručno ili micro:bitom.Učenici su vrlo dobro procijenili kada je biljci koja se zalijeva ručno potrebna voda pa se stoga ne vide velike razlike u napredovanju promatranih sadnica.

Uzgojene sadnice upotrijebit će učenici koji pohađaju izvannastavnu aktvnost Cvjećari kako bi okoliš naše škole obogatili biljnim vrstama. Ovim projektom smo pokazali učenicima kako možemo primijeniti IKT u nastavi.Učenici su sustav zalijevanja micro:bitom smatrali zanimljivim i inovativnim kao način primjene tehnologije u svakodnevnom životu. Projektom se razvijala društvena i ekološka svijest učenika.

U PROJEKTU SU SUDJELOVALI:

Učenici 4. razreda i učiteljica razredne nastave Dora Duška Šestan.

Učenici 5. razreda i učiteljica biologije i kemije Ankica Strešnjak.

Učenici 6. i 7. razreda i učiteljica matematike i informatike Marija Skender.

Učitelj prirode i biologije Predrag Tomić, izvannastavna aktivnost Cvjećari.

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
Dora Duška Šestan
Marija Skender