OŠ Strožanac | Profil Klett

OŠ Strožanac

39

U prvom dijelu projekta učenici drugog i trećeg razreda će kroz razdoblje od 3 mjeseca pratiti rast i razvoj dviju istih biljaka. U predstavljanju uređaja i njegovih mogućnosti sudjelovat će učenici šestih razreda koji će prethodno istražiti svoj micro:bit dobiven u okviru projekta proMikro. Glavni cilj je međuvršnjačko poučavanje.
Drugi dio projekta zamišljen je kao mali istraživački rad koji bi se provodio u učionici razredne nastave na uzorku od dvije lončanice iste vrste od kojih se jedna zaljeva uz pomoć micro:bit seta za zalijevanje, a drugu zalijevaju učenici. Micro:bit će mjeriti i količinu svjetlosti koju prima biljka. Kroz nekoliko tjedana u ovom pokusu moguće je mijenjati zadane parametre kao što su vrsta tla i/ili vrsta biljke uz bilježenje vremena zalijevanja i količine svjetlosti za pojedinu biljku.
Učenici će promatranjem utvrditi važnost vode i svjetlosti za život biljke, suodnos žive i nežive prirode, uočiti temeljne prirodne zakonitosti, pojmove i načela te prirodnoznanstvene metode i postupke za mjerenje i obradu podataka.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

PROJEKT "ŽELIM STABLO" U OSNOVNOJ ŠKOLI STROŽANAC - PODSTRANA:

U projektu su sudjelovali učenici drugih te petih i šestih razreda. Posadili su grančice lavande i pratili faze razvoja biljke.  Pogledajte na našem posteru.

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
Mirjana Kujundžić
Helena Bilić