OŠ VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA | Profil Klett

OŠ VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA

33

VODA KAO FAKTOR RASTA
U projektu će sudjelovati učenici razredne i predmetne nastave.
Učenici predmetne nastave programirat će micro: bit pomoću kojeg će regulirati količinu vode u tlu. U istraživanju ćemo koristiti vodovodnu, destiliranu i mineralnu vodu  te pratiti kako kemijski sastav vode utječe na rast biljke.
Učenici mlađih razreda posadit će sjemenke graha i pratiti vegetativnu fazu razvitka, cvjetanje i dozrijevanje plodova. Tijekom rasta vodit će bilješke i fotografirati.
Nakon promatranja i bilježenja, učenici starijih razreda će dobivene rezultate obraditi pomoću tablica i dijagrama te obrazložiti dobivene podatke Power Point prezentacijom koja prati tijek projekta.
CILJ:
- primjena IKT u istraživačkoj nastavi
- podizanje svijesti o važnosti očuvanja i zaštiti vode
- razumijevanje  važnosti očuvanja i zaštite biljnih organizama koji čine prvu kariku hranidbenog lanca u prirodi
-podizanje svijesti o važnosti zaštite biljnih organizama

 

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

   Nakon kratkog uvodnog predavanja o razvoju biljke iz sjemenke (građa sjemenke, klica kao zametak biljke) prof. Olge Arnaut, učenici 3.a razreda, koristeći zemlju obogaćenu mineralnim tvarima u tri posude zasađuju po tri sjemenke graha. Grah zasađen u prvu posudu zalijevaju mineralnom vodom, grah zasađen u drugu posudu destiliranom vodom, a grah zasađen u treću posudu vodovodnom vodom. Učenicima se također pojašnjava razlika u kvaliteti navedenih triju vrsta vode.

    Učiteljica Adriana Mihalić-Šebelja s učenicima šestih razreda programira micro:bit te postavlja pumpu koja će mineralnom vodom natapati prvu posudu za zasađenim grahom. Pumpa će se naizmjenično postavljati i na druge dvije posude koje će zalijevati drugim dvjema vrstama vode.

    PRETPOSTAVKA NA POČETKU ISTRAŽIVANJA: Biljka zalijevana mineralnom vodom rasti će brže te dati bogatiji urod. Biljka zalijevana destiliranom vodom dati će najslabiji urod i razvoj biljke će teći najsporije.

Nakon toga slijedi svakodnevno praćenje razvoja biljke i ploda, a o tomu više možete vidjeti u prezentaciji

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
ANDREA BARAC, MARIJANA BEZIĆ
OLGA ARNAUT, MARTINA JAKOPČEVIĆ, ADRIANA MIHALIĆ ŠEBELJA