OŠ Vladimira Nazora, Ploče | Profil Klett

OŠ Vladimira Nazora, Ploče

44

Projekt je osmišljen kao suradnja učenika razredne i predmetne nastave.
Učenici 4. i 5. razreda će s učiteljicom razredne nastave i prirode posijati biljke, koje će zalijevati sami i pomoću sustava za navodnjavanje s micro:bitom. Uz pomoć učiteljice informatike i školskog knjižničara programirati će micro:bit, koji će se koristiti za navodnjavanje biljke. One biljke koje nisu navodnjavane pomoću micro:bita, učenici će zalijevati samostalno.
Učenici će pratiti i uspoređivati rast i razvoj biljaka, te voditi dnevnik zapažanja u kojem će bilježiti klijanje i razvoj biljke. Cilj je povezati prirodu i modernu tehnologiju, te primijeniti IKT u istraživačkoj nastavi. Projekt ćemo završiti izradom prezentacije, plakata, kviza znanja i izložbom fotografija, te pisanim izvješćem o radu. Plan i razvoj projekta planiramo objaviti i na školskom web-u.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

Naša škola se prijavila za projekt s micro:bitom i ušli smo među prvih 100 škola koje su dobile sustav za navodnjavanje biljke pomoću mikroračunala. U projektu smo planirali spojiti sustav za zalijevanje, napraviti program koji će zalijevati jednu biljku pomoću micro:bita dok drugu biljku zalijevaju sami učenici, vodit će brigu o sustavu  za zalijevanje i biljkama, te pratiti njihov rast.

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
Nada Ivanković
Dona Prović