Radne bilježnice | Profil Klett

Radne bilježnice

savršeno na maturi
 • ISTRAŽUJEMOnove i zanimljive načine učenja
 • POVEZUJEMOpodatke i stvaramo polazišta za novo učenje
 • PROCJENJUJEMOi odabiremo strategije rješavanja problema
 • ZAKLJUČUJEMOda učenje može biti drugačije i zabavno
 • OTKRIVAMOda nas znatiželja motivira, ohrabruje i vodi k uspjehu

Radne bilježnice

Radna bilježnica za cjelovito učenje Nina i Tino pristupa učenju na suvremen, djeci blizak način uzimajući u obzir potrebe i mogućnosti svakog djeteta. Prati sadržaje područja učenja, povezuje ih i omogućuje lakše, prirodnije, zabavnije i funkcionalnije učenje. Obogaćuje učenje tijekom cijele školske godine bez obzira na to koje udžbenike učenik koristi. Motivira, ohrabruje, stvara potrebu za komunikacijom, samoprocjenom i samovrednovanjem.

Osim toga, radna bilježnica Nina i Tino potiče:

 • znatiželju, istraživački duh i pozitivan stav prema učenju
 • cjelovito učenje – povezivanje područja učenja
 • rješavanje problemskih zadataka i mozgalica
 • komunikaciju s tekstom na drukčiji način
 • pronalaženje, razvrstavanje i uporabu podataka
 • snalaženje u tabličnim prikazima, grafikonima, procjenama i vjerojatnostima događaja
 • razvijanje vještina i stavova
 • povezivanje područja nastavnih predmeta (hrvatski jezik, matematika, priroda i društvo) te međupredmetnih tema (osobni i socijalni razvoj, učiti kako učiti, poduzetništvo, zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša, građanski odgoj i obrazovanje)
 • razvoj različitih strategija rješavanja zadataka i problema.

Radna bilježnica za cjelovito učenje Nina i Tino 1

pomaže učenicima uočiti povezanost iskustvenog i naučenog. Uvodi učenika u rješavanje problemskih situacija koje su mu poznate i zanimljive.

Radna bilježnica za cjelovito učenje Nina i Tino 2

poziva učenike na povezivanje različitih sadržaja učenja samostalno ili u interakciji s ostalim učenicima. Različiti pristupi rješavanju problemskih zadataka potiču intrinzičnu motivaciju za učenje.

Radna bilježnica za cjelovito učenje Nina i Tino 3

poziva učenike na aktivniji i konkretniji angažman pri rješavanju problemskih situacija. Omogućuje učeniku baratanje podatcima te njihovo analiziranje i oblikovanje u procesu učenja.

Radna bilježnica za cjelovito učenje Nina i Tino 4

povezuje sadržaje učenja različitih područja učenja učenika te nudi nadogradnju novim sadržajima. Odstupanjem od tradicionalnih oblika zadataka potiče divergentno mišljenje i autonomiju u procesu učenja.