Applaus 6 | Profil Klett

Applaus 6

Ocijeni: 
0
No votes yet
Autor: Maja Trinajstić
Foto
6. razred osnovne škole
Njemački jezik
Ključni pojmovi: 
Radna bilježnica, Applaus 6, njemački jezik

U radnoj bilježnici ostvarena je ravnoteža između zadataka različitih težina i ciljeva. Uz veliki broj zadataka, radna bilježnica nudi i kvizove kojima učenici provjeravaju razumijevanje naučenog gradiva, a kao i u udžbeniku učenici dobivaju priliku sami kreirati zadatak čime oni sami dolaze u središte nastavnog procesa, što je i cilj nastave stranog jezika.