Maximal 2 | Profil Klett

Maximal 2

Ocijeni: 
0
No votes yet
Autor: Maja Trinajstić
Foto
5. razred osnovne škole
Njemački jezik
Ključni pojmovi: 
Radna bilježnica, Maximal 2, njemački jezik

Radna bilježnica u potpunosti strukturom i progresijom prati sadržaje iz udžbenika. Nudi veliki izbor vježbi za usvajanje i ponavljanje vokabulara, gramatike i razvijanje komunikacije koji su usko povezani sa zadacima u udžbeniku. Svaki modul završava projektnim stranicama Aktivno na njemačkom koje potiču istraživačko i kreativno ponavljanje usvojenih sadržaja, kao i Pripremom za ispit gdje su zadatci za sve četiri jezične vještine. Posebno je razrađeno i usvajanje vokabulara gdje se potiče i omogućuje praktičnu uporabu vokabulara u različitim životnim situacijama. Rubrika Moja gramatika daje pregled važnih gramatičkih činjenica putem brojnih primjera.

Ovdje se nalazi drugo polugodište.