Početno čitanje - Arbeitsblatt 3 | Profil Klett

Početno čitanje - Arbeitsblatt 3

Ocijeni: 
0
No votes yet
Autor: Sana Perić
PDF
1. razred osnovne škole
2. razred osnovne škole
Njemački jezik
Ključni pojmovi: 
čitanje, njemački jezik, učenici s teškoćama u učenju

Nastavnicima je poznato kako čitači početnici teže prepoznaju određene grafeme pa im i kombinacije grafema (ei, eu, sch…) stvaraju dosta poteškoća. 

Ovaj radni listić učenicima će pomoći s usvajanjem njemačkih grafema/kombinacija grafema povezivanjem kružića s grafemima i oblačića s riječima. Vježba će pomoći djeci s počecima čitanja na njemačkom jeziku.

Pripremila Ana Kolar Ištuk.