World Fair Trade Day | Profil Klett

World Fair Trade Day

Ocijeni: 
5
Prosjek: 5 (1 vote)
avatar
Autor: Renata Matošić
PDF
7. razred osnovne škole
8. razred osnovne škole
Engleski jezik
Osobni i socijalni razvoj
Poduzetništvo
Građanski odgoj i obrazovanje
Ključni pojmovi: 
Citizenship education, Svjetski dan Pravedne trgovine, World Fair Trade Day, pravedna trgovina, Fair Trade, ekonomija, economy, gospodarstvo, građanski odgoj i obrazovanje, engleski jezik, year 7, year 8, NBB7, NBB8, New Building Bridges 7, New Building Bridges 8

Upoznajte vaše učenike s Fair Trade pokretom i ukažite im na važnost odabira Fair trade proizvoda pomoću video materijala i popratnih metodičkih materijala koje je pripremila naša suradnica Renata Matošić