Web shop

Matematika 6

udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za šesti razred osnovne škole, 2. polugodište digitalno izdanje
Autori: 
Vesna Draženović-Žitko, Luka Krnić, Maja Marić, Zvonimir Šikić
25,00 kn HRK

Matematika 7

udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za sedmi razred osnovne škole, 1. polugodište digitalno izdanje
Autori: 
Iva Golac-Jakopović, Luka Krnić, Zvonimir Šikić, Milana Vuković
25,00 kn HRK

Tehnička kultura 7

udžbenik tehničke kulture za sedmi razred osnovne škole digitalno izdanje
Autori: 
Sanja Prodanović Trlin, Milan Nadaždi, Damir Čović, Ivica Šimić, Krešimir Kenfelj, Dragan Vlajinić, Darko Suman
25,00 kn HRK

Matematika 7

udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za sedmi razred osnovne škole, 2. polugodište digitalno izdanje
Autori: 
Iva Golac-Jakopović, Luka Krnić, Zvonimir Šikić, Milana Vuković
25,00 kn HRK