14. studeni 2017.

ERASMUS+ projekt OŠ Josip Pupačić: My homeland, my people, my tradition

avatar
Autor: Jagoda Cudic

U želji za podizanjem europske prepoznatljivosti škole, uključivanjem i integriranjem neformalnih oblika učenja s ciljem razvoja i unaprijeđenja digitalnih kompentencija: OŠ Josip Pupačić iz Omiša sudjelovala je u europskom programu Erasmus+ kao domaćin i organizator projekta mobilnosti učenika.

Projekt My homeland, my people, my tradition projekt je mobilnosti mladih u kojem je sudjelovalo 59 mladih sudionika i 10 voditelja: 15 mladih iz škole domaćina, 12 mladih iz Poljske, Latvije i Španjolske, 8 mladih iz Ujedinjenog Kraljevstva te po 2 voditelja iz svake partnerske zemlje. Cilj je projekta bio razviti i unaprijediti ključne kompentencije učenika kroz neformalne oblike učenja, u prvom redu digitalne kompetencije, jezične kompetencije, inovativnost i poduzetnost kroz suradničko učenje u međunarodnom i međukulturnom okruženju.

Glavni cilj projekta je bio: izrada digitalnog kviza znanja primjenjivog kao nastavno sredstvo i pomagalo u školi domaćina, partnerskim školama i šire. To smo ostvarili kroz projekt mobilnosti u trajanju od godinu dana koji je uključivao sljedeće aktivnosti:

  1. Pripreme (pozivi na sudjelovanje u projektu, upoznavanje sudionika, razmjena ideja, oblikovanja radionica i zajedničkih aktivnosti, jezična i informatička priprema, vježbanje i upoznavanje s digitalnim alatom Kahoot, kreiranje loga, otvaranje mrežnih stranica  i društvenih mreža komunikacije itd.)
  2. Glavne aktivnosti (mobilnost učenika iz partnerskih zemalja u našu školu kao domaćina projekta, aktivno sudjelovanje u praktičnim radionicama tijekom sedam dana zajedničkih aktivnosti i rada)
  3. Završne aktivnosti (evaluacije i diseminacije)

Važno je naglasiti kako su učenici bili glavni kreatori ideja, sadržaja, radionica i aktivnosti, a voditelji-nastavnici samo koordinatori koji su nadzirali i usmjeravali aktivnosti učenika. Na taj način učenici su razvijali samostalnost, samopouzdanje, kritičko mišljenje, kreativnost, istraživačko i iskustveno učenje.

Svaki dan nova tema

Tijekom Glavne aktivnosti radionice su tematski podijeljene po danima:

1.dan: Povijest i kultura; 2.dan: Geografska obilježja; 3.dan: Flora i fauna; 4.dan: Glazba i tradicija; 5.dan: Sportske igre i uspjesi.

Tematski dani zapravo su bili sadržaji prema kojima su učenici svakodnevno oblikovali digitalni kviz znanja na engleskom jeziku. Aktivnosti su tijekom dana bile podijeljene u nekoliko faza. Prvi dio: edukativno-zabavne radionice i pripreme za kviz, drugi dio: rad u informatičkoj učionici i oblikovanje digitalnog kviza znanja, treći dio:  kreativne radionice na otvorenom i tematske večeri u suradnji s ostalim učenicima, učiteljima, roditeljima i lokalnom zajednicom te svakodnevna evaluacija ishoda učenja, radionica i eventualnih poteškoća.

Svakodnevno se provodila evaluacija ishoda učenja kroz više raznovrsnih metoda, a među kojima i u digitalnom alatu LINOit. Za oblikovanje pitanja u digitalnom kvizu bilo je potrebno odgovorno korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija (BYOD, prezentacijske vještine, grafičke aplikacije,traženje i korištenje web tražilica, e-enciklopedija, društvene mreže i sl.). Na taj način učenici su razvijali svoje IKT kompentecije i digitalnu pismenost.

Komunikacija među učenicima tijekom rada i u slobodnom vremenu druženja odvijala se na engleskom jeziku, a isto tako su jedni druge poučavali s nekoliko riječi na svom materinskom jeziku. Upravo tim aktivnostima učenici su jačali i unaprijedili svoje jezične kompetencije, poglavito slušanjem i komunikacijom s izvornim govornicima iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Radimo zajedno: učenici, lokalna zajednica i roditelji

Svoje  socijalne i građanske kompetencije učenici su razvijali na sljedeći način: timskim radom i suradnjom u multikulturnom ozračju, međusobnim uvažavanjem i prihvaćanjem različitosti, kritičkim mišljenjem i radionicama o temeljnim ljudskim pravima i vrijednostima Europske unije, radionicama o ekologiji i svijesti o očuvanja okoliša, radionicama o solidarnosti i demokraciji, širenjem vidljivosti projekta u medijima (školske i lokalne novine, lokalni radio i televizija, nacionalne televizijske kuće), intervjuima i slično. Posebno su neke interaktivne i kreativne radionice zamišljene tako da su svojim oblicima i metodama omogućile uključivanje i aktivnu suradnju s predstavnicima grada, školskih i lokalnih udruga i društava. Ostvarila se izvrsna suradnja s roditeljima poglavito kroz tematske večeri: štandovi kulturne baštine, riblja roštiljada,  prezentiranje tradicionalnih jela: kruha ispod peke i poljičkog soparnika, te u završnoj prezentaciji ishoda projekta i predstavljanja digitalnog kviza znanja.

Kreativnost na bezbroj načina

Kulturna osviještenost i izražavanje došla je do izražaja u svim fazama projekta, poglavito kroz kreativne likovne, glazbene, plesne, sportske, ekološke radionice te davanjem intervjua, pisanjem članaka,snimanjem milenijske fotografije, predstavljanje putem medijske vidljivosti,  razvijajući tako i medijsku pismenost svih sudionika.

U radionicama likovne kulture sudionici su izrađivali od kamena, drva i boja suvenir prepoznatljivosti našeg grada i naše škole naziva „Oblutak“ koji predstavlja klapskog pjevača. Kroz glazbene radionice poučili su jedni druge  tradicionalnoj glazbi i instrumentima svojih zemalja, a naša škola posebnu radionicu je posvetila klapskoj pjesmi koja je uvrštena i u popis Nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. Zanimljivim plesnim radionicama mladi su na zabavan i zanimljiv način prezentirali pitanja iz kviza vezana uz temu glazbe i tradicije, ali isto tako i naučili nekoliko koraka tradicionalnih plesova zemalja partnera. Kroz tematske večeri na malim štandovima „kulture“ svi su sudionici prezentirali simbole, tradicionalna jela i druge posebnosti svojih zemalja. Učenici škole domaćina u suradnji s roditeljima predstavili su tijek izrade i kulturološko značenje kruha ispod peke kao i poljičkoga soparnika koji je dobio svjetsko značenje  uvrštavanjem u Materijalnu baštinu  UNESCO-a. Kroz razne oblike  izražavanja učenici su također osvijestili važnost i potrebu očuvanja hrvatske  kulturne baštine,  ali i osjećaja ponosa na to vlastito kulturno bogatstvo kao nešto vrlo vrijedno, originalno i zanimljivo sebi i drugima.

Važnost neformalnog učenja

Kompetencija učiti kako učiti, inicijativnost i poduzetnost razvijani su u svim fazama projekta: kroz aktivnu ulogu mladih u procesu učenja izvan formalnog kurikula, osmišljavanjem i provođenjem radionica, oblikovanjem digitalnog kviza, razmjenom ideja, interakcijom sudionika, timskim radom, samoevaluacijom, iskustvenim učenjem.

Učenici su za stečene kompetencije  primili i potvrdu Youthpass, certifikat priznavanja neformalnog učenja, koja je ujedno dokaz ostvarenosti kvalitete učenja i kategorizacija stečenih znanja i vještina. Projekt je uz sve navedeno, utjecao na stjecanje i unaprijeđenje bitnih životnih vještina i sposobnosti kod sudionika kao što je: stjecanje pozitivnog životnog iskustva, usvajanje novih metodologija učenja,  osvještavanje i primjena naučenoga kroz metode neformalnog učenja, samovrjednovanje i Youthpass, te razvijanje potrebe važnosti za ovakvim oblicima učenja u daljnjem školovanju i životu.

Jagoda Čudić Zrnić i Sanja Pešić, voditeljice projekta
Jagoda Čudić Zrnić i Sanja Pešić, voditeljice projekta
Formalno priznanje neformalnoga učenja

Konkretni rezultat projekta: digitalni kviz znanja,  poslužit će u budućnosti  kao nastavno sredstvo i pomagalo u nastavi pojedinih predmeta, kako u školi domaćina tako i u partnerskim školama, ali ciljevi širenja i iskorištavanja projekta  uključuju dostupnost i korisnost ovoga kviza i u drugim školama kako u Hrvatskoj,  tako u zemljama partnera te u Europi.

Na kraju, mi iz OŠ Josipa Pupačića mslimo da je ovim projektom napravljen još jedan korak koji je jasno praktično dokazao potrebu za formalnim priznanjem neformalnoga učenja. O razinama, konceptima i strategijama neformalnog učenja saznajte više u našem sljedećem članku!

Više fotografija možete pronaći u priloženoj galeriji, a naslovna je fotografija milenijska i u njenom je snimanju sudjelovalo čak 450 učenika naše škole.

Galerija: 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Dan zahvalnosti

Blagdanski stol

Bliži se Dan zahvalnosti, praznik koji se u Sjedinjenim Američkim Državama slavi četvrti četvrtak u studenom. Saznajte kako je praznik nastao, kako se obilježava te što se toga dana nalazi na blagdanskom stolu. Pripremili smo vam zanimljivo štivo koje uključuje utakmice američkog nogometa, pomilovane purane, Crni petak, ali i pogled indijanskog stanovništva na drugi najpopularniji američki blagdan nakon Božića.

Pardon me, can you spare a vote? ili Kako spojiti sat razrednika i engleski jezik

Razrednici su obavezni provesti izbor razredne uprave, uz što je dobro povesti i razgovor o tome što čini dobrog predsjednika razreda. Donosimo vam rješenje kako osmisliti sat razredne zajednice i engleskog jezika i u to uklopiti građanski odgoj i obrazovanje te izbor razredne uprave, a sve uz pomoć Clever me! listića koje su učitelji engleskoga dobili na dar na početku školske godine.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović
udzbenik
Maja Oltran, Ivana Mesarić, (Daška Domljan)