ERASMUS+ projekt OŠ Josip Pupačić: My homeland, my people, my tradition | Profil Klett

14. studeni 2017.

ERASMUS+ projekt OŠ Josip Pupačić: My homeland, my people, my tradition

avatar
Autor: Jagoda Cudic

U želji za podizanjem europske prepoznatljivosti škole, uključivanjem i integriranjem neformalnih oblika učenja s ciljem razvoja i unaprijeđenja digitalnih kompentencija: OŠ Josip Pupačić iz Omiša sudjelovala je u europskom programu Erasmus+ kao domaćin i organizator projekta mobilnosti učenika.

Projekt My homeland, my people, my tradition projekt je mobilnosti mladih u kojem je sudjelovalo 59 mladih sudionika i 10 voditelja: 15 mladih iz škole domaćina, 12 mladih iz Poljske, Latvije i Španjolske, 8 mladih iz Ujedinjenog Kraljevstva te po 2 voditelja iz svake partnerske zemlje. Cilj je projekta bio razviti i unaprijediti ključne kompentencije učenika kroz neformalne oblike učenja, u prvom redu digitalne kompetencije, jezične kompetencije, inovativnost i poduzetnost kroz suradničko učenje u međunarodnom i međukulturnom okruženju.

Glavni cilj projekta je bio: izrada digitalnog kviza znanja primjenjivog kao nastavno sredstvo i pomagalo u školi domaćina, partnerskim školama i šire. To smo ostvarili kroz projekt mobilnosti u trajanju od godinu dana koji je uključivao sljedeće aktivnosti:

  1. Pripreme (pozivi na sudjelovanje u projektu, upoznavanje sudionika, razmjena ideja, oblikovanja radionica i zajedničkih aktivnosti, jezična i informatička priprema, vježbanje i upoznavanje s digitalnim alatom Kahoot, kreiranje loga, otvaranje mrežnih stranica  i društvenih mreža komunikacije itd.)
  2. Glavne aktivnosti (mobilnost učenika iz partnerskih zemalja u našu školu kao domaćina projekta, aktivno sudjelovanje u praktičnim radionicama tijekom sedam dana zajedničkih aktivnosti i rada)
  3. Završne aktivnosti (evaluacije i diseminacije)

Važno je naglasiti kako su učenici bili glavni kreatori ideja, sadržaja, radionica i aktivnosti, a voditelji-nastavnici samo koordinatori koji su nadzirali i usmjeravali aktivnosti učenika. Na taj način učenici su razvijali samostalnost, samopouzdanje, kritičko mišljenje, kreativnost, istraživačko i iskustveno učenje.

Svaki dan nova tema

Tijekom Glavne aktivnosti radionice su tematski podijeljene po danima:

1.dan: Povijest i kultura; 2.dan: Geografska obilježja; 3.dan: Flora i fauna; 4.dan: Glazba i tradicija; 5.dan: Sportske igre i uspjesi.

Tematski dani zapravo su bili sadržaji prema kojima su učenici svakodnevno oblikovali digitalni kviz znanja na engleskom jeziku. Aktivnosti su tijekom dana bile podijeljene u nekoliko faza. Prvi dio: edukativno-zabavne radionice i pripreme za kviz, drugi dio: rad u informatičkoj učionici i oblikovanje digitalnog kviza znanja, treći dio:  kreativne radionice na otvorenom i tematske večeri u suradnji s ostalim učenicima, učiteljima, roditeljima i lokalnom zajednicom te svakodnevna evaluacija ishoda učenja, radionica i eventualnih poteškoća.

Svakodnevno se provodila evaluacija ishoda učenja kroz više raznovrsnih metoda, a među kojima i u digitalnom alatu LINOit. Za oblikovanje pitanja u digitalnom kvizu bilo je potrebno odgovorno korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija (BYOD, prezentacijske vještine, grafičke aplikacije,traženje i korištenje web tražilica, e-enciklopedija, društvene mreže i sl.). Na taj način učenici su razvijali svoje IKT kompentecije i digitalnu pismenost.

Komunikacija među učenicima tijekom rada i u slobodnom vremenu druženja odvijala se na engleskom jeziku, a isto tako su jedni druge poučavali s nekoliko riječi na svom materinskom jeziku. Upravo tim aktivnostima učenici su jačali i unaprijedili svoje jezične kompetencije, poglavito slušanjem i komunikacijom s izvornim govornicima iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Radimo zajedno: učenici, lokalna zajednica i roditelji

Svoje  socijalne i građanske kompetencije učenici su razvijali na sljedeći način: timskim radom i suradnjom u multikulturnom ozračju, međusobnim uvažavanjem i prihvaćanjem različitosti, kritičkim mišljenjem i radionicama o temeljnim ljudskim pravima i vrijednostima Europske unije, radionicama o ekologiji i svijesti o očuvanja okoliša, radionicama o solidarnosti i demokraciji, širenjem vidljivosti projekta u medijima (školske i lokalne novine, lokalni radio i televizija, nacionalne televizijske kuće), intervjuima i slično. Posebno su neke interaktivne i kreativne radionice zamišljene tako da su svojim oblicima i metodama omogućile uključivanje i aktivnu suradnju s predstavnicima grada, školskih i lokalnih udruga i društava. Ostvarila se izvrsna suradnja s roditeljima poglavito kroz tematske večeri: štandovi kulturne baštine, riblja roštiljada,  prezentiranje tradicionalnih jela: kruha ispod peke i poljičkog soparnika, te u završnoj prezentaciji ishoda projekta i predstavljanja digitalnog kviza znanja.

Kreativnost na bezbroj načina

Kulturna osviještenost i izražavanje došla je do izražaja u svim fazama projekta, poglavito kroz kreativne likovne, glazbene, plesne, sportske, ekološke radionice te davanjem intervjua, pisanjem članaka,snimanjem milenijske fotografije, predstavljanje putem medijske vidljivosti,  razvijajući tako i medijsku pismenost svih sudionika.

U radionicama likovne kulture sudionici su izrađivali od kamena, drva i boja suvenir prepoznatljivosti našeg grada i naše škole naziva „Oblutak“ koji predstavlja klapskog pjevača. Kroz glazbene radionice poučili su jedni druge  tradicionalnoj glazbi i instrumentima svojih zemalja, a naša škola posebnu radionicu je posvetila klapskoj pjesmi koja je uvrštena i u popis Nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. Zanimljivim plesnim radionicama mladi su na zabavan i zanimljiv način prezentirali pitanja iz kviza vezana uz temu glazbe i tradicije, ali isto tako i naučili nekoliko koraka tradicionalnih plesova zemalja partnera. Kroz tematske večeri na malim štandovima „kulture“ svi su sudionici prezentirali simbole, tradicionalna jela i druge posebnosti svojih zemalja. Učenici škole domaćina u suradnji s roditeljima predstavili su tijek izrade i kulturološko značenje kruha ispod peke kao i poljičkoga soparnika koji je dobio svjetsko značenje  uvrštavanjem u Materijalnu baštinu  UNESCO-a. Kroz razne oblike  izražavanja učenici su također osvijestili važnost i potrebu očuvanja hrvatske  kulturne baštine,  ali i osjećaja ponosa na to vlastito kulturno bogatstvo kao nešto vrlo vrijedno, originalno i zanimljivo sebi i drugima.

Važnost neformalnog učenja

Kompetencija učiti kako učiti, inicijativnost i poduzetnost razvijani su u svim fazama projekta: kroz aktivnu ulogu mladih u procesu učenja izvan formalnog kurikula, osmišljavanjem i provođenjem radionica, oblikovanjem digitalnog kviza, razmjenom ideja, interakcijom sudionika, timskim radom, samoevaluacijom, iskustvenim učenjem.

Učenici su za stečene kompetencije  primili i potvrdu Youthpass, certifikat priznavanja neformalnog učenja, koja je ujedno dokaz ostvarenosti kvalitete učenja i kategorizacija stečenih znanja i vještina. Projekt je uz sve navedeno, utjecao na stjecanje i unaprijeđenje bitnih životnih vještina i sposobnosti kod sudionika kao što je: stjecanje pozitivnog životnog iskustva, usvajanje novih metodologija učenja,  osvještavanje i primjena naučenoga kroz metode neformalnog učenja, samovrjednovanje i Youthpass, te razvijanje potrebe važnosti za ovakvim oblicima učenja u daljnjem školovanju i životu.

Jagoda Čudić Zrnić i Sanja Pešić, voditeljice projekta
Jagoda Čudić Zrnić i Sanja Pešić, voditeljice projekta
Formalno priznanje neformalnoga učenja

Konkretni rezultat projekta: digitalni kviz znanja,  poslužit će u budućnosti  kao nastavno sredstvo i pomagalo u nastavi pojedinih predmeta, kako u školi domaćina tako i u partnerskim školama, ali ciljevi širenja i iskorištavanja projekta  uključuju dostupnost i korisnost ovoga kviza i u drugim školama kako u Hrvatskoj,  tako u zemljama partnera te u Europi.

Na kraju, mi iz OŠ Josipa Pupačića mslimo da je ovim projektom napravljen još jedan korak koji je jasno praktično dokazao potrebu za formalnim priznanjem neformalnoga učenja. O razinama, konceptima i strategijama neformalnog učenja saznajte više u našem sljedećem članku!

Više fotografija možete pronaći u priloženoj galeriji, a naslovna je fotografija milenijska i u njenom je snimanju sudjelovalo čak 450 učenika naše škole.

Galerija: 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki and Jerry Lambert
udzbenik
Ira Raše, (Ankica Knezović)
udzbenik
Borka Lekaj Lubina, Jasna Pavuna, Danka Singer

Komentari

Slika korisnika daria.dubovecak@os-ibmazuranic-orahovica.skole.hr

kamo da odem za izradu kviza