OŠ Banija | Profil Klett

OŠ Banija

Likes: 
1

OŠ Banija nalazi se u gradskoj sredini. Škola je uključena u GLOBE program dugi niz godina kroz kojeg provodi međupredmetnu povezanost, suradnju predmetne i razredne nastave i istraživačko učenje.
U našem projektu mjerit ćemo temperaturu zraka na atmosferskoj GLOBE postaji OŠ Banije svaki dan u solarno podne. Istovremeno će učenici razredne nastave u PŠ Donje Mekušje pomoću micro:bita mjeriti trenutnu temperaturu zraka u solarno podne. Program za micro:bit će izraditi učenici šestih razreda s nastavnicom informatike.
Istraživanje ćemo provoditi od 15.1.2018. -1.3.2018. Dobivene rezultate ćemo usporediti tako što će učenici sedmih razreda podatke prikazati tablično i grafički te izračunati odstupanja u izmjerenim vrijednostima. Izvesti ćemo zaključke i potvrditi ili odbaciti hipotezu da je u gradu toplije nego u ruralnom području gdje se nalazi PŠ Donje Mekušje.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

U projektu su sudjelovali učenici nižih razreda PŠ Donje Mekušje pod vodstvom učiteljice Ivane Benčak, učenici šestih razreda OŠ Banija te polaznici izvannastavne aktivnosti GLOBE pod vodstvom učiteljice Ankice Veseljić.

Kroz ovaj projekt smo se družili, zabavljali, ali i puno naučili. :) 

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
Ivana Benčak
Ankica Veseljić