OŠ Banija

OŠ Banija nalazi se u gradskoj sredini. Škola je uključena u GLOBE program dugi niz godina kroz kojeg provodi međupredmetnu povezanost, suradnju predmetne i razredne nastave i istraživačko učenje.
U našem projektu mjerit ćemo temperaturu zraka na atmosferskoj GLOBE postaji OŠ Banije svaki dan u solarno podne. Istovremeno će učenici razredne nastave u PŠ Donje Mekušje pomoću micro:bita mjeriti trenutnu temperaturu zraka u solarno podne. Program za micro:bit će izraditi učenici šestih razreda s nastavnicom informatike.
Istraživanje ćemo provoditi od 15.1.2018. -1.3.2018. Dobivene rezultate ćemo usporediti tako što će učenici sedmih razreda podatke prikazati tablično i grafički te izračunati odstupanja u izmjerenim vrijednostima. Izvesti ćemo zaključke i potvrditi ili odbaciti hipotezu da je u gradu toplije nego u ruralnom području gdje se nalazi PŠ Donje Mekušje.

Ivana Benčak
Ankica Veseljić