OŠ Grgura Karlovčana, Đurđevac

Naziv projekta: Želim stablo

Tema: Biljka neven

Kratki opis projekta: Grupa učenika pratit će rast, razvoj i napredovanje biljke neven. Kako bi što bolje upoznali biljku neven i kasnije iskoristili sva njezina ljekovita svojstva, učenici će izraditi prezentaciju i mali kviz znanja.

Nakon sijanja sjemenki u dvije posude, grupa učenika će jednu biljku zalijevati ručno, a zalijevanje druge biljke kontrolirat će micro:bit spojen na sustav za zalijevanje biljke. Učenici će isprogramirati micro:bit koji će kontrolirati vlažnost tla. Kroz zadano razdoblje vodit ćemo dnevnik zapažanja (brzinu klijanja, rast i razvoj biljke, broj listova i cvjetova, intenzitet zelenila, boju cvjetova), fotografirati obje biljke, sve etape rada dokumentirati video kamerom i montirati film. Napravit ćemo i dodatni eksperiment svakodnevnim čitanjem bajki i poezije biljkama. Na temelju prikupljenih podataka učenici će analizirati i statistički obraditi podatke.

Nakon što biljka sazrije skupit ćemo cvjetne latice i na radionicama, u suradnji s roditeljima i stručnim vanjskim suradnicima, izraditi kozmetičke i medicinske ljekovite kreme.

Izradit ćemo brošuru o biljci neven i njezinim ljekovitim svojstvima. U brošuru ćemo uvrstiti likovne i literarne radove učenika s motivima nevena.

Sve dobivene rezultate istraživačkog projekta, brošuru, izvješće, fotografije, film i proizvode predstavit ćemo svim učenicima, djelatnicima naše škole i lokalnoj zajednici na Otvorenim danima škole, web stranicama škole (http://os-gkarlovcana-djurdjevac.skole.hr), u digitalnom školskom listu Đurek (https://djurek.com) i putem javnih medija.

Ovim edukativno-ekološkim projektom ostvarujemo međupredmetnu korelaciju (priroda, informatika, matematika, likovni, hrvatski jezik), koristimo IKT na praktičnim primjerima kojima učenici razvijaju kompetencije potrebne za život, razvijamo timski rad, suradničko učenje, potičemo kreativnost, ekološku svijest i održivi razvoj.

Nataša Švaco, stručna suradnica školska knjižničarka
Davorka Hrženjak, učiteljica informatike
Monika Rupčić, učiteljica razredne nastave
Ana Cenkovčan, učiteljica matematike

Nataša Švaco
Davorka Hrženjak