OŠ Grgura Karlovčana, Đurđevac | Profil Klett

OŠ Grgura Karlovčana, Đurđevac

Likes: 
1

Naziv projekta: Želim stablo

Tema: Biljka neven

Kratki opis projekta: Grupa učenika pratit će rast, razvoj i napredovanje biljke neven. Kako bi što bolje upoznali biljku neven i kasnije iskoristili sva njezina ljekovita svojstva, učenici će izraditi prezentaciju i mali kviz znanja.

Nakon sijanja sjemenki u dvije posude, grupa učenika će jednu biljku zalijevati ručno, a zalijevanje druge biljke kontrolirat će micro:bit spojen na sustav za zalijevanje biljke. Učenici će isprogramirati micro:bit koji će kontrolirati vlažnost tla. Kroz zadano razdoblje vodit ćemo dnevnik zapažanja (brzinu klijanja, rast i razvoj biljke, broj listova i cvjetova, intenzitet zelenila, boju cvjetova), fotografirati obje biljke, sve etape rada dokumentirati video kamerom i montirati film. Napravit ćemo i dodatni eksperiment svakodnevnim čitanjem bajki i poezije biljkama. Na temelju prikupljenih podataka učenici će analizirati i statistički obraditi podatke.

Nakon što biljka sazrije skupit ćemo cvjetne latice i na radionicama, u suradnji s roditeljima i stručnim vanjskim suradnicima, izraditi kozmetičke i medicinske ljekovite kreme.

Izradit ćemo brošuru o biljci neven i njezinim ljekovitim svojstvima. U brošuru ćemo uvrstiti likovne i literarne radove učenika s motivima nevena.

Sve dobivene rezultate istraživačkog projekta, brošuru, izvješće, fotografije, film i proizvode predstavit ćemo svim učenicima, djelatnicima naše škole i lokalnoj zajednici na Otvorenim danima škole, web stranicama škole (http://os-gkarlovcana-djurdjevac.skole.hr), u digitalnom školskom listu Đurek (https://djurek.com) i putem javnih medija.

Ovim edukativno-ekološkim projektom ostvarujemo međupredmetnu korelaciju (priroda, informatika, matematika, likovni, hrvatski jezik), koristimo IKT na praktičnim primjerima kojima učenici razvijaju kompetencije potrebne za život, razvijamo timski rad, suradničko učenje, potičemo kreativnost, ekološku svijest i održivi razvoj.

Nataša Švaco, stručna suradnica školska knjižničarka
Davorka Hrženjak, učiteljica informatike
Monika Rupčić, učiteljica razredne nastave
Ana Cenkovčan, učiteljica matematike

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

Opis projekta:

Učenici 4. d i 5. d razreda te grupe izvannastavnih aktivnosti radili su na projektu Želim stablo od 12. prosinca 2017. godine sve do 23. travnja 2018. godine, a radit će i dalje. Pratili su klijavost, rast, razvoj i napredovanje biljke neven u sobnim uvjetima. Nakon posijanih sjemenki, učenici su biljke zalijevali vodom u koju smo dodali fungicid na bazi kaptana kako bi spriječili bolesti uvenuća tek isklijalih biljaka. Narasle mladice su rasadili u zasebne lončanice. Ovih dana presadit će ih u naš školski okoliš te pratiti dalje njihov rast. Kad se pojave prvi cvjetovi, učenici će skupljati latice za izradu ljekovitih ulja i krema.

Učenici 4. d razreda zajedno s učiteljicom i knjižničarkom su ručno posijali sjeme nevena u jednu lončanicu, a njihov rast i razvoj pratili su uz ručno zalijevanje. Učiteljica informatike s grupom učenika iz 5. d razreda je programirala micro:bit koji su spojili na sustav za zalijevanje i stavili ga u drugu lončanicu gdje su ostali učenici 5. d razreda sa svojom učiteljicom matematike posijali sjeme. Zalijevanje biljke kontrolirat će micro:bit spojen na sustav za zalijevanje biljke te će se uključiti kad vlažnost u zemlji padne ispod 50 %. Učenici su pratili rad programiranog micro:bita koji je spojen sa sustavom za zalijevanje, a koji je kontrolirao vlažnost tla. Obje lončanice sa sjemenom učenici su odnijeli u knjižnicu na prozor gdje ima najviše dnevnog svjetla. Učenici su biljkama svakodnevno čitali bajke i krasnoslovili pjesme Dobriše Cesarića zajedno s knjižničarkom.

Kako bi što bolje upoznali biljku neven i kasnije iskoristili sva njezina ljekovita svojstva, učenici su istraživali o biljci neven u knjižnici u različitim izvorima te izradili prezentaciju, postere i kviz znanja pomoću web alata Kahoot koji su u pet grupa i odigrali (https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=38a58229-638a-45ab-a6c0-cb4aab77f140).

Kroz zadani period oba razreda pratili su rast i napredovanje biljke te su joj pjevali različite vesele melodije. Vodili su dnevnike zapažanja (brzinu klijanja, rast i razvoj biljke, broj izraslih mladih biljaka, intenzitet zelenila), fotografirali obje biljke, sve etape rada dokumentirali i fotoaparatom i video kamerom, što se može vidjeti u prilozima i na posteru koji smo izradili online alatom Piktochart.

Na temelju prikupljenih podataka učenici su analizirali i statistički obradili podatke u programu Excel.

Nakon što biljka sazrije svi ćemo skupljati cvjetne latice i listove za izradu medicinskih ljekovitih krema i kozmetičkih ulja. Planiramo na radionice pozvati roditelje i stručne vanjske suradnike koji imaju iskustva s izradom krema i ulja kako bi nam svojim savjetima pomogli.

Izradit ćemo i brošuru o biljci neven i njezinim ljekovitim svojstvima koju ćemo uz izrađene kreme i ulja ponuditi našoj učeničkoj zadruzi „Mravlji lav“ za izložbu i prodaju na sajmovima. U brošuru ćemo uvrstiti likovne i literarne radove učenika s motivima nevena. Grupa učenika koji se bave vezom napravit će straničnike za čitanje knjiga i male košuljice za iskaznice koje ćemo prodavati zainteresiranima preko zadruge i poklanjati gostima.

Sve dobivene rezultate istraživačkog projekta, brošuru, izvješće, fotografije, filmove, postere, prezentacije, kviz o nevenu i proizvode predstavit ćemo svim učenicima, djelatnicima naše škole i lokalnoj zajednici na Otvorenim danima škole, web stranicama škole, u digitalnom školskom listu Đurek i putem javnih medija.

Ovim edukativno-ekološkim projektom ostvarujemo međupredmetnu korelaciju iz predmeta Priroda i društvo, Informatika, Matematika, Likovna kultura, Glazbena kultura, Hrvatski jezik, Knjižnično informacijsko obrazovanje, izvannastavne aktivnosti Male vezilje, Domaćinstvo, Vrijedne ruke, Mali kreativci, Mala eko grupa, Mali botaničari, Mali novinari, Knjižničarska družina, Foto i Video grupa, koristimo IKT na praktičnim primjerima kojima učenici razvijaju kompetencije potrebne za život, razvijamo timski rad, suradničko učenje, potičemo kreativnost, ekološku svijest i održivi razvoj kod svih sudionika.

Ciljevi projekta:

- ostvariti međupredmetnu i izvannastavnu korelaciju, suradnju s lokalnom zajednicom i roditeljima i vanjskim stručnim suradnicima

- upoznati učenike četvrtih razreda s rastom i razvojem biljke od sijanja sjemena do rasta mlade biljke uz zadovoljene životne uvjete (voda, zrak i toplina).
- upoznati važnost pokusa u STEM području

- primjena IKT-a u  izvannastavnim aktivnostima
- upoznati dijelove istraživačkog rada – zapažanja, mjerenja, obrada rezultata, zaključak
- primijeniti istraživačke rezultate u cjeloživotnom učenju
- razvijati istraživački tip nastave
- razvijati odgovornost pri praćenju praktičnog rada
- razvijati međusobnu toleranciju i timski rad
- razvijati informacijsku, čitalačku, informatičku i digitalnu pismenost
- motivirati učenike četvrtih i petih razreda na učenje prirodoslovlja na praktičan, inovativan i drugačiji način

Želimo doznati:

Utječu li različiti načini kontroliranja i praćenja temperature u prostoriji, vlažnosti tla, količine svjetlosti na rast biljke – ručno i micro:bitom spojenim na sustav za zalijevanje biljke.

Istražili smo i doznali:

Sjemenka skriva malu klicu. Nakon klijanja po fazama se razvija nova biljka. Iz klicina korjenčića razvija se korijen mlade biljke nevena. Iz izdanka klice razvija se nova stabljika biljke nevena, a iz pupoljka klice razvijaju se listovi mlade biljke nevena.

Na klijanje i rast biljke nevena utječu različiti životni uvjeti: zrak, voda, temperatura i svjetlost. Sjeme treba biti zdravo, zrelo i ne smije biti staro. Mjesto klijanja: okrenuto ka Suncu i sobne temperature zraka. Sjemenke se siju nekoliko milimetara ispod zemlje. Treba sjeme redovito zalijevati da ima potrebnu vlagu kako bi isklijalo te nastavilo rast i razvoj.

Ishodi učenja:

  • učenici će navesti, pokazati i razlikovati osnovne dijelove biljke,
  • učenici će objasniti osnovnu ulogu glavnih dijelova biljke, pokazati i imenovati dijelove cvijeta,
  • učenici će opisati postupak oprašivanja cvijeta i razvoj ploda, odnosno zasađivanja sjemena
  • učenici će pratiti i bilježiti napredak u rastu i razvoju biljke (ručno i programom),
  • učenici će istraživati u knjižnici na različitim izvorima podatke o biljci neven
  • učenici će usvojiti nove informacije i primijeniti ih u praktičnom radu: svojstva i karakteristike, ljekovitost, recepti, ulja, masti, kreme, losioni
  • učenici će se služiti web 2.0 alatima u knjižnici (Kahoot, Piktochart)

Zaključili smo:

Prednost upotrebe seta za zalijevanje u odnosu na ručno zalijevanje je točno određivanje vlažnosti tla i prepoznavanje potrebe za zalijevanjem. Međutim mi smo uočili i neke nedostatke koji bi se mogli otkloniti. Prvi nedostatak je zalijevanje na jednom mjestu u tegli. Bilo bi dobro da postoji mogućnost spajanja „ruže“ (kao na kantici za zalijevanje) kako bi voda zalijala sve dijelove tegle.

Drugi nedostatak je nedovoljna mogućnost kontroliranja količine vode kojom se zalijeva. Ponekad izlazi velika količina vode, a ponekad vrlo mala.

Sudjeluju:

Učenici:

4. d i 5.d razreda, grupe izvannastavnih aktivnosti

Voditeljice:

Nataša Švaco, stručni suradnik školski knjižničar

Davorka Hrženjak, učiteljica informatike

Suradnice:

Monika Rupčić, učiteljica razredne nastave

Ana Cenkovčan, učiteljica matematike

Nataša Švaco
Davorka Hrženjak