OŠ J.KOZARCA,SLATINA | Profil Klett

OŠ J.KOZARCA,SLATINA

22

Tema: Praćenje procesa klijanja biljke suncokreta u zadanim uvjetima vlage. Sjemenke suncokreta su posijane u dvije lončanice. Prva lončanica (A) je redovito zalijevana sustavom za zalijevanje "kap na kap" povezanim s Microbit tehnologijom. Izvršeno je redovito praćenje količine vlage bilježenjem električnog otpora. Druga lončanica (B) je kontrolna. U nju je posijan u isto vrijeme jednak broj sjemenki suncokreta kao i u prvoj lončanici, ali ona nije bila povezana s navedenim sustavom zalijevanja te je izostala ona količina vlage kojom su tretirane sjemenke u lončanici A. Uočena je znatna razlika u procesu klijanja sjemenki u korist lončanice A. Naime, proces klijanja je bio puno uspješniji u lončanici A gdje je korišten sustav za zalijevanje povezan s Microbit-om u odnosu na kontrolnu lončanicu (B). Lončanicu A pratili su učenici predmetne nastave, a kontrolnu lončanicu (B) su pratili učenici razredne nastave.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

-

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
MAJA PUŠKARIĆ
BRANKICA SAFIN