OŠ Josipa Pupačića, Omiš | Profil Klett

OŠ Josipa Pupačića, Omiš

106

UTJECAJ VLAŽNOSTI TLA NA PUPANJE, LISTANJE I ŽUĆENJE LISTOVA KOD JORGOVANA
Osnova škola Josipa Pupačića iz Omiša, kroz GLOBE program, njeguje međupredmetnu povezanost, te suradnju učenika razredne i predmetne nastave.
Prikupljajući i analizirajući fenološke podatke već duži niz godina, saznajemo kako vegetacija odgovara na klimatološke čimbenike.
Početak sezone rasta biljaka, kao i prestanak vegetacije ovisan je o vremenskim prilikama koje su tijekom godine promjenjive. Na pupanje i listanje (ozelenjivanje) utječu sunčeva svjetlost, temperatura i vlažnost zraka. Temperatura i vlažnost tla ovisni su o temperaturi atmosfere, kiše i otopljenog snijega. Kako su biljke ukorijenjene u tlu i ti čimbenici mogu se povezati s fenološkim svojstvima biljaka.
Cilj ovog istraživanja je učiti o pravilnim postupcima prikupljanja podataka i opažanja u prirodi, poučiti učenike postupcima unosa podataka i analizi rezultata, razvijati problemski pristup i poticati diskusiju, razvijati timski rad i suradničko učenje te primjenu IKT u nastavi, njegovati interdisciplinarni pristup u radu i suradnju učenika razredne i predmetne nastave.
Za potrebe istraživačkog rada koristiti će se biljna vrsta Siringa vulgaris – jorgovan. Dvije jedinke jorgovana nalaze se u školskom vrtu. Za obje jedinke vrijede jednaki uvjeti: količina svjetlosti, temperatura, tlak, vlažnost zraka, količina i pH oborina, te vrsta tla.
Istraživačko pitanje u ovom radu je kako vlažnost tla utječe na pojavu pupanja, listanja i žućenje listova kod jorgovana. Vlažnost tla osobito je važan čimbenik tijekom sušnih, ljetnih razdoblja, te bi učenici šestih razreda programirali micro:bit koji će regulirati zalijevanje jedne biljke ovisno o količini vlage u tlu. Za drugu jedinku jorgovana, vlažnost tla će biti prirodna, ovisna o atmosferskim čimbenicima.
Koristeći GLOBE protokole, učenici drugog razreda će na nastavi prirode i društva, motriri i bilježiti pupanje, ozelenjivanje (green-up) i žućenje (green-down) listova na obje jedinke.
Učenici šestih, sedmih i osmih razreda će na nastavi prirode, biologije, kemije i informatike, obraditi prikupljene podatke. Dobivene rezultate predstaviti će kao istraživački projekt na državnoj GLOBE smotri, te ćemo ih koristiti u nastavi prirode i biologije u daljnjem radu.

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

Suradničkim učenjem su učenici razredne i predmetne nastave pokusom  ispitali utječe li stalna vlažnost tla na klijanje sjemenke graha te na brzinu rasta stabljike i lista.

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
Simona Jurjević
Tamara Banović