Oš Ravne njive Split

216

-

 

Dokumenti: 
Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

Projekt ''Želim stablo'' u Osnovnoj školi Ravne njive Split

 

U projektu su sudjelovali učenici prvog i četvrtog razreda.

Učenici prvog razreda su pratili rast dvaju cvjetova anturija. Jedna je biljka zalijevana na klasičan a druga primjenom micro:bit-a. Literarna skupina je izradila slikovnicu o važnostu očuvanja šume.

Učenici četvrtog razreda su proučavali uvjete života potrebnog biljkama.

Naučeno su praktično primijenili sijući pšenicu od koje su napravili ježeve i čovječuljke.

 

Tijek projekta:

 

Učenici prvog razreda su upoznati sa načinom provedbe projekta. Presadili su dvije sadnice anturija u pregledne posude za cvijeća, te ih postavili na toplo i sunčano mjesto u učionici.

Upoznati su sa primjenom micro:bit-a i odlučeno je da se jedna biljka zalijeva ručno a druga primjenom računala. Biljku koju su zalijevali ručno učenici su sami određivali kada i koliko će vode dodavati. Druga biljka je zalijevana računalom. Samo je trebalo paziti da se u posudi nađe dovoljno vode, tj. da pumpica ne bude suha. Cilj projekta je ostvariti suradnju među učenicima i ostvarenje timskog rada, razvijati osjećaj odgovornosti u korištenju opreme i pravilnog korištenja oprema, te razviti kreativnost u korištenju računala u nastavi.

Učenici četvrtog razreda su proučavali uvjete sijanja pšenice te su proklijalu pšenicu estetski oblikovali u zgodne oblike ježića i čovječuljka koje su dodatno ukrasili.

Naučeno iz projekta učenici prvog razreda su dodatno oplemenili napravivši eko slikovnicu o važnosti očuvanja šume.

Zaključke i tijek ovih aktivnosti vidimo u prezentaciji.

Ivana Protrka 1. d, Jelena Višić 4. d
Mateo Mijić, Silvana Mijić, prof. bio i kem.