OŠ Smokvica | Profil Klett

OŠ Smokvica

19

Učenici 6. razreda programirat će micro:bit za zalijevanje jedne biljke lavande. Učenici 4. razreda pratit će rast i razvoj dviju biljaka lavande. Jednu biljku će zalijevati sami, a druga će se zalijevati automatski korištenjem micro:bita. Učenici će voditi dnevnik zapažanja koji će potkrijepiti fotografijama biljaka. Učenici 6. razreda će dobivene rezultate obraditi programom za tablične proračune te ih prikazati grafički. Učenici 5., 6. i 7. razreda, na satovima Prirode i Biologije, će analizirati dobivene podatke te će istraživati o biljci lavandi i izraditi prezentaciju u MS PowerPointu. Karakteristike i svojstva biljke lavande koristit ćemo u daljnjim projektima i aktivnostima.
Sve etape projekta, zajedno s rezultatima, bit će prikazane na školskim mrežnim stranicama.

Silvija Zonjić, učiteljica razredne nastave
Tatjana Vučetić, učiteljica Informatike
Daria Pecotić, učiteljica Prirode i Biologije

Opišite nam kako je protekla provedba projekta: 

Projekt je prošao uspješnom suradnjom razredne i predmetne nastave. Tijekom projekta pratili smo rast dviju biljki lavande. Jednu biljku su zalijevali učenici, a druga se zalijevala uz pomoć micro:bita.

Priložite fotografije, video ili Powerpoint prezentaciju provedbe projekta: 
Silvija Zonjić
Tatjana Vučetić