Rubrika za vrednovanje aktivnosti učenika u Njemačkom jeziku | Profil Klett

28. travanj 2020.

Rubrika za vrednovanje aktivnosti učenika u Njemačkom jeziku

avatar
Autor: Tajana Tomoković

 

Pet tjedana nastave na daljinu je iza nas. Kada se sjetim tih početaka, sjećam se blage panike i pitanja „A kako?“. Nema jasnih uputa, nema posebne edukacije, a već kreće. Taj prvi tjedan kao da nas je netko ubacio u drugu dimenziju, nešto nepoznato i gurka nas s leđa, a ne možeš reći da ne možeš. Nema „Nisam spremna!“, jednostavno kreni pa kako bude. Tada se sve i zakotrljalo i ide, i traje, i funkcionira.

 

Predajem njemački jezik kao drugi strani jezik od 4. do 7. razreda. Izborni predmet, u koji je uključena većina učenika naše škole, predajem u 11 razrednih odjela. Nakon gotovo šest tjedana škole na daljinu mogu reći da sam se snašla. Komuniciram s učenicima preko Teamsa, pripremam se, osmišljavam zadatke, snimam se, baratam digitalnim alatima, zadajem zadatke, odgovaram učenicima na pitanja, objašnjavam, dobivam zadaće, pregledavam ih i šaljem povratnu informaciju. Po ovome bih trebala biti sasvim zadovoljna, ali nisam. Uza sve ovo, ne mogu dobiti realnu sliku koliko su učenici razumjeli, savladali. Ne mogu znati koliko je gradivo zaista usvojeno, a najvažnije, ne mogu znati kakva bi bila primjena obrađenih sadržaja. Bez verbalne komunikacije na nastavi stranog jezika nema mi smisla vrednovati naučeno. Zalaganje i aktivnost učenika se ne ocjenjuje brojčano u normalnim uvjetima. Sada su izvanredni uvjeti i itekako ima smisla ocijeniti trud i zalaganje.

Učenicima sam do sada upisala bilješke u e-dnevnik u kojima navodim uključuje li se učenik u nastavu, sudjeluje li u obradi nastavnih sadržaja i predaje li zadaće na pregled. Prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja, svi učenici će od brojčanih ocjena dobiti ocjenu za aktivnost i ocjenu za složeniji zadatak. Složeniji zadatak još osmišljavam i imat će upute, rubriku za vrednovanje i dovoljno dug rok za izradu.

Za ocjenu aktivnosti sam učenicima i roditeljima poslala uputu i rubriku za vrednovanje aktivnosti. Svaki učenik već sada može vidjeti koju će ocjenu dobiti za svoj trud. Također ima još dovoljno vremena da tu ocjenu popravi prije upisivanja. A u koju rubriku ću upisati tu ocjenu?

Pa zar je zaista važno u kojoj će kućici biti ako uz broj piše za što je ocjena zaslužena.

 

U prilogu:

1. Uputa o vrednovanju i ocjenjivanju

2. Tablica za praćenje

3. Vrednovanje aktivnosti

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja