Škola na daljinu: praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u stranom jeziku | Profil Klett

07. travanj 2020.

Škola na daljinu: praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u stranom jeziku

Autor: Marija Galović

Nastava na daljinu sve nas je iznenadila tim više što za taj ogroman projekt nismo imali puno vremena za pripremu. No koliko kvalitetnog kadra radi u hrvatskom sustavu obrazovanja, pokazuju pohvale i priznanje europskih zemalja koje se u organiziranju vlastite nastave na daljinu koriste primjerom baš Hrvatske.

 

Online nastava svakom predmetu postavlja određene izazove. Jesu li oni za nastavnike stranog jezika najveći? Reći ću samo da se 95 posto moje nastave u stvarnom razredu zasniva na komunikaciji; usmenoj, govornoj interakciji s učenicima, gestikulaciji, objašnjavanju na primjerima zapisanim na ploči, povezivanju slikovnog materijala s govorom… Sav taj scenarij treba sada prenijeti u virtualni svijet.

 

Sigurno da nije bilo lako. Prvih tjedana smo učili; i moji učenici i ja. Tijekom učenja su i pogreške dozvoljene. Uz ovakav stav su mi prvi tjedni bili manje stresni, a vjerujem i mojim učenicima, no ja sam iznimno zadovoljna onime što smo postigli.

Prilagodba na školu na daljinu

 

Prije svega moram pohvaliti njihovu suradnju koju su pokazali od prvog dana. Reagirali su na svaku moju uputu, za koje sam se trudila da budu što kraće, ali smislene. Vrijedno su odrađivali zadatke, za koje sam se pak trudila da budu umjereni i po pitanju količine i zahtjevnosti.

Nažalost, većina zadataka koje sam im zadala bili su njihov samostalni rad. Rok do kojeg je zadatak trebalo riješiti je naš sljedeći sat (pridržavamo se školskog rasporeda). Na početku tog sljedećeg sata odabrala bih dvoje učenika koji mi šalju povratnu informaciju o odrađenom zadatku (obično je to slika izrađenog zadatka ili povratna informacija o ostvarenim bodovima na kvizu). Oni ne znaju koga od njih ću odabrati, što znači da svi moraju imati zadatak napravljen do tog vremena.

Uzevši u obzir činjenicu da je do sada sve opisano funkcioniralo, ja bez straha ulazim u sljedeću fazu nastave na daljinu, a to je ona u kojoj ću njihov rad vrednovati i ocjenjivati (doduše, radila sam to i do sada, ali obliku opisnih ocjena, tj. bilješki).

 

Priprema za vrednovanje

Od samog početka provođenja nastave na daljinu vodila sam se činjenicom kako ona, uza sav moj trud, znanje i pripreme ne može 100 posto ispuniti kapacitete nastave u stvarnoj učioni. Taj princip treba uvažiti i prilikom vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika. To nije zbog vlastite komocije nastavnika, niti zbog „popuštanja učenicima”, nego zbog poznavanja i uvažavanja objektivnih okolnosti u kojima se nalazimo.

 

Nadalje, treba uzeti u obzir dva bitna faktora prilikom ocjenjivanja. Jedan od njih je učenikov angažman koji pokazuje u redovitosti izvršavanja zadataka, a drugi je procjena njegovoga stvarnog znanja. Prvi faktor je objektivan i tako mu treba pristupiti prilikom ocjenjivanja (to podrazumijeva da smo do sada u komunikaciji s razrednicima i roditeljima ustanovili ima li učenik sve uvjete, odnosno informatičko-tehnološku podršku da redovito prati i prisustvuje nastavi na daljinu).

 

Drugi faktor ću nazvati subjektivnim jer na njega utječe nekoliko, nazovimo ih podfaktora.

Kod svakog ocjenjivanja trebamo voditi računa da ono bude vjerodostojno, jasno, praktično, objektivno, da zadaci nisu dvosmisleni… Ocjenjivanje u nastavi na daljinu pred nas stavlja još dodatne izazove.

Kako ćemo osmisliti zadatke? Koji će biti vremenski rok? Smiju li učenici tijekom rješavanja zadataka koristiti izvore znanja?

Provođenje vrednovanja

Prilikom osmišljavanja i izrade samog zadatka koji namjeravamo ocijeniti moramo voditi računa da učenik mora biti prvenstveno fokusiran na sam sadržaj zadatka, a ne da mu dodatne probleme zadaje, primjerice, sam alat u kojem treba riješiti zadatak.

 

Kao što sam rekla na početku teksta, nastavnici u Hrvatskoj su pokazali zavidno znanje i sposobnosti kada je u pitanju korištenje digitalnim aplikacijama i platformama namijenjenima podučavanju. No prilikom ocjenjivanja moramo voditi računa da i naši učenici također raspolažu tim istim znanjima. Iz tog razloga sam se u ova tri tjedna služila samo onim alatima koje sam već i prije koristila u stvarnoj učionici i za koje znam da ih i moji učenici znaju koristiti.

 

Nadalje, to što što nastavu trenutno izvodimo online ne znači da se trebamo odreći udžbenika i bilježnice; oni barem ne stvaraju učenicima dodatan izazov u načinu rada, a napravljeni zadatak učenici mogu poslikati i poslati nam na provjeru.

 

Ako učenicima dajemo klasičan test za rješavanje čiji ishod planiramo vrednovati sumativno, mi se u ovim okolnostima nikako ne možemo osigurati da učenici neće tijekom rješavanja testa koristiti izvore znanja koji su im na raspolaganju, a koje u stvarnom učionici u takvoj prilici ne koriste. Jedini osigurač je ograničen vremenski rok, koji opet zbog uvažavanja specifičnih potreba svakog učenika ne može za sve biti isti.

Konkretni primjeri

 

Kako bih izbjegla ovu zamku, odlučila sam kako u online nastavi neću u svrhu ocjenjivanja koristiti standardne testove kakve učenici pišu u klasičnom obliku nastave. Predmet koji predajem nudi puno drugih mogućnosti kojima mogu provjeriti znanje učenika, a neke od njih ću navesti na konkretnim primjerima.

 

1. Obrada novog teksta nakon koje provjeravamo razumijevanje pročitanog

 

Tekst je preuzet iz udžbenika Maximal 2: Maximal predstavlja, Das deutsche Schulsystem, str. 77.

 

Učenici sami rade na tekstu, traže objašnjenja nepoznatih riječi u rječniku (treba uzeti u obzir da već sama ova aktivnost, ako ju učenici rade potpuno samostalno traje jedan školski sat, dakle provjeru razumijevanja pročitanog najavljujemo za sljedeći sat).

 

Kod razumijevanja pročitanog obično koristim uobičajena tri tipa zadataka:

 

a) richtig/falsch

Nach dem Kindergarten gehen alle Kinder ins Gymnasium.   R      F

 

b) zadatak višestrukog izbora

Die Grundschule dauert in Deutschland meisten:

a) 3 Jahre       b) 4 Jahre     c) 5 Jahre

 

c) zadatak nadopunjavanja

Noten, Eins...

Es gibt 6 ___________. Die beste Note ist eine  _______ und die schlechteste eine Sechs.

 

2. Pisanje

 

Tekst koji su učenici obradili možemo iskoristi i kako bismo provjerili njihovu sposobnost pisanog izražavanja.

Ako su u pitanju sedmi i osmi razredi, možemo osmisliti zadatak Sažmi tekst u nekoliko rečenica, ako su pak u pitanju peti i šesti razredi olakšamo im zadatak i postavimo pitanja vezana uz tekst na koja odgovaraju cjelovitim rečenicama.

Na ovaj način provjeravamo ortografiju, pravopis, poredak riječi u rečenici, jezična pravila (pravilna uporaba glagola, zamjenica…).

 

3. Izrada mentalne mape

 

Još uvijek koristimo kao polazišnu točku isti tekst koji sada učenici jako dobro poznaju. U sljedećem zadatku ćemo provjeriti i koliko su ga razumjeli i koliko su vješti u pisanju.

 

Zadatak glasi: Izradi mentalnu mapu u kojoj ćeš grafički prikazati shemu školskog sustava u Njemačkoj.

 

(Ovisno o dobi učenika i o njihovom predznanju u korištenju digitalnih alata, odlučite hoće li zadatak raditi olovkom na papiru ili u nekoj digitalnoj aplikaciji).

 

4. Izrada prezentacije

 

Ovaj zadatak podrazumijeva određena predznanja i nije pogodan za učenike početnih godina učenja, dakle treba dobro razmisliti hoćemo li ga uopće zadati i kojoj dobi. No zadatak je da se učenici koristeći naš polazni tekst i svoja znanja o hrvatskom školskom sustavu naprave kratku prezentaciju u kojoj ističu zajedničke točke i različitosti hrvatskoga i njemačkoga sustava obrazovanja.

 

Primjeri zadataka koje sam navela su stupnjevani prema težini te pokazuju koliko elemenata ocjenjivanja možemo obuhvatiti radeći na običnom tekstu iz udžbenika, a da nismo opterećeni hoće li učenici varati, odnosno koristiti dodatne izvore znanja poput rječnika i gramatičkih tablica, jer zadatci upravo to i zahtijevaju od njih. Također nema nikakve potrebe da ih prilikom izrade zadataka ograničavamo vremenom. Dovoljno je u uputama navesti razuman rok do kada pojedini zadatak treba biti predan.

Posljednji izazov: ocjenjivanje jezične vještine govorenja

 

Ovim primjerom obuhvatili smo sve elemente ocjenjivanja osim govorenja. Čak i to možemo provjeriti i ocijeniti koristeći tekst iz udžbenika i pretpostavku da učenici znaju napraviti tonski zapis svog glasa. Početne godine učenja čitaju zadani tekst, dok višim razredima možemo zadati da određeni tekst sažeto prepričaju vlastitim riječima.

 

Ako nas je online nastava i iznenadila, ona nam prilikom ocjenjivanja pruža izuzetnu mogućnost da se odmaknemo od provjeravanja činjeničnog znanja i usmjerimo učenike prema onim kompetencijama koje od njih i očekuje nastava 21. stoljeća: rješavanje problema, kritičko promišljanje i razvoj kreativnosti.

 

Načina je mnogo. Budite kreativni, ali i odmjereni u količini i težini zadataka vodeći računa o dobi svojih učenika. I ono najbitnije, osigurajte učenicima kvalitetnu i jasnu povratnu informaciju o njihovom napretku.

 

Korisne poveznice i poveznice za ponavljanje gradiva u 5. i 6. razredu, druga i treća godina učenja njemačkoga jezika:

https://www.profil-klett.hr/vrednovanje-na-daljinu

 

Moja gramatika (Maximal 2): 

https://moj.izzi.hr/DOS/512/551.html

https://moj.izzi.hr/DOS/512/565.html

To već znam (samoprocjena, Maximal 2):

https://moj.izzi.hr/DOS/512/552.html

https://moj.izzi.hr/DOS/512/566.html

Moj vokabular (Maximal 2):

https://moj.izzi.hr/DOS/512/554.html

https://moj.izzi.hr/DOS/512/568.html

Priprema za ispit (Maximal 2):

https://moj.izzi.hr/DOS/512/831.html

 

Moja gramatika (Maximal 3)

https://moj.izzi.hr/DOS/1241/1281.html

https://moj.izzi.hr/DOS/1241/1314.html

To već znam (samoprocjena, Maximal 3):

https://moj.izzi.hr/DOS/1241/1282.html

https://moj.izzi.hr/DOS/1241/1315.html

Moj vokabular (Maximal 3):

https://moj.izzi.hr/DOS/1241/1284.html

https://moj.izzi.hr/DOS/1241/1317.html

Priprema za ispit (Maximal 3):

https://moj.izzi.hr/DOS/1241/1283.html

https://moj.izzi.hr/DOS/1241/1316.html

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Dan Europe

U kontekstu nastave na daljinu donosimo zanimljive aktivnosti uz brojne nastavne listiće i jedan worwall kviz kojima možete obilježiti Dan Europe na nastavi Njemačkoga jezika. Inspirirajte se  europskom kulturom i poviješću u virtualnim učionicama!

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja