Vrednovanje na daljinu | Profil Klett

03. travanj 2020.

Vrednovanje na daljinu

Autor: Maja Trinajstić

 

Uoči uskrsnog tjedna, MZO je objavilo Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu, a sljedeći tjedan posvećen je ponavljanju i planiranju. Upute su namijenjene učiteljima, ali i učenicima te roditeljima/starateljima jer u ovim se potpuno novim i nepredvidljivim okolnostima poziva na suradnju i partnerstvo svih sudionika u edukaciji djece i mladih, pa tako i nakladnika edukativnih izdanja.

Načela vrednovanja u nastavi na daljinu

S obzirom na izvanredne okolnosti u kojima se odvija nastava, treba iskoristiti sve prednosti, a pokušati umanjiti većinu nedostatka. Također ne bi trebao biti  prepreka u daljnjem napredovanju, a pogotovo u prijelazu na višu razinu obrazovanja.

Pored usvajanja ishoda učenja putem bitnih sadržaja, naglasak treba staviti na dobrobit učenika i poticanje učenja, a ne na ocjenjivanje naučenog.

Donosimo glavne naglaske važne za učitelje, učenike i roditelje/staratelje:

1. Potrebno uskladiti vrijeme provedbe ispita i zahtjevnijih zadataka među predmetima kako bi se uravnotežilo opterećenje učenika.

2. Kontakt učitelja, nastavnika s učenicima i roditeljima važan je kako bi se stvorio krug povjerenja za učenje, ali u tome svatko ima svoju ulogu.

3. U virtualno okruženje za učenje potrebno je uvesti jasnu strukturu i vrijednosti, što uključuje i sustavni razvoj poštovanja rada i nulte tolerancije na nedopuštena i neprihvatljiva ponašanja.

Lead: Naime, učenici trebaju biti svjesni odgovornosti prema sebi i svom znanju te ih trebamo odgajati tako da ne predaju uratke koje nisu posve samostalno napravili. Roditelji u tom smislu imaju veliku odgovornost i na njima je da učeniku pruže trajnu potporu u procesu rasta i svjesnosti za odgovorno ponašanje.

4. U suradnji sa stručnim suradnicima u školi potrebno je razmotriti specifične prilagodbe za učenike s teškoćama i za darovite učenike.

Vrednovanje u virtualnome okruženju

 

Virtualno okruženje za učenje i poučavanje omogućuje pružanje sadržaja, komunikaciju i interakciju, ali i vrednovanje i ocjenjivanje. No vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu ipak ima neke različitosti u odnosu na ono u učionici.

Metode i preporuke za vrednovanje – standardni pristupi

Metode vrednovanja u našim školama još su uvijek pretežito tradicionalne, iako su u sklopu kurikularne reforme napravljeni pomaci koji su opisani i u Smjernicama za vrednovanje.

Postoje i metode i alati koji mogu osigurati određenu razinu vjerodostojnosti u provjeri znanja na daljinu, njih je potrebno uvesti kad se radi o ispitima velikog utjecaja (npr. matura). Međutim, potrebno je i određeno vrijeme, oprema i osposobljavanje da se takvi alati uvedu na nacionalnoj razini. U Dodatku B navedeni su neki alati za provjeru vjerodostojnosti i ispite na daljinu, ali i načine autentifikacije, dakako, nije moguće da se to uvede u kratkom vremenu u široku primjenu. Dodatne primjere i alate za provjere znanja na daljinu možete naći u Priručniku Digitalne tehnologije kao potpora praćenju i vrednovanju izrađenom u okviru pilot-projekta e-škola.

Vrednovanje po satnici predmeta

Za predmete u predmetnoj nastavi u osnovnoj školi i u srednjoj školi koji se izvode sa satnicom od četiri sata tjedno, usmeno ispitivanje je potrebno provesti jedanput do kraja nastavne godine, a posebno ukoliko nastavnik ili učenik imaju dvojbu oko zaključne ocjene, odnosno ukoliko nema dovoljno elemenata za zaključivanje ocjene. Za predmete koji imaju satnicu tri sata tjedno, usmeno ispitivanje preporuča se provesti ako se učenika tijekom nastave na daljinu ocjenjuje zaključnom ocjenom odličan ili ako nastavnik procijeni da nema dovoljno elemenata za zaključivanje pozitivne ocjene i da je ovo primjereni oblik ispitivanja. U preostalim slučajevima ne upućuje se nastavnik na provođenje usmenog ispita tijekom izvođenja nastave na daljinu.

Metode i preporuke za vrednovanje – inovativniji pristupi

S promjenom paradigme poučavanja koja učenika stavlja u središte procesa učenja i od njega traži da bude aktivan, metode učenja trebaju se promijeniti, a samim time i metode vrednovanja jer, naime, vrednovanje usmjerava učenje. U skladu s tim, u virtualnom okruženju imamo priliku primijeniti velik broj inovativnih metoda vrednovanja koje su prikladnije za provjeru viših razina kognitivnih procesa, ali i koje su poticajnije učenicima.

Konkretne primjere potražite u Dodatku A.

 

U virtualnim učionicama i upotrebom digitalnih alata također se može ograničiti vrijeme rješavanja zadatka, kasnije se mogu od učenika tražiti pojašnjenja, a korištenjem baza zadataka praktički svaki učenik može imati svoju grupu.

Alati koji to omogućavaju opisani su u Dodatku B.

 

Treba ipak imati na umu nužnost osiguravanja uravnoteženog pristupa davanju zadataka i obaveza učenicima kako bi oni mogli u predviđenom vremenu sve obaviti. O tome je već bilo riječi u Preporukama o organizaciji radnog dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu.

Metode i preporuke za vrednovanje – nagradimo aktivnost i rad

Prijedlozi načina vrednovanja za učenje, kao učenje i naučenog (formativnog i sumativnog vrednovanja) prikazani su u sljedećoj tablici.

Vrednovanje i ocjenjivanje u razrednoj nastavi

Budući da se u razrednoj nastavi komunikacija učenika i učitelja uglavnom odvija posredstvom roditelja, nije nužno imati u svim nastavnim cjelinama svih nastavnih predmeta brojčane ocjene u ovom razdoblju u kojem se provodi nastava na daljinu. Također nije potrebno provesti sve planirane provjere znanja i vještina, što smo naveli kao uputu i za predmetnu nastavu i srednje škole. Međutim, treba osiguravati ostvarivanje onih odgojno-obrazovnih ishoda koji su vezani uz temeljne pismenosti (čitanje i razumijevanje pročitanog, računanje, temeljne spoznaje o svijetu koji nas okružuje), ali i vrijednosti koje su temelj odgojno-obrazovnog procesa. Za razrednu nastavu dovoljno je pratiti aktivnost učenika – jesu li sve zadaće i vježbe izrađene te dati učenicima da naprave neke od kompleksnijih zadataka koji služe sintezi znanja, a poticajni su za učenje, kao što su izrada plakata, umnih mapa, crteža, sastavaka, kvizova. Naglašavamo da u razrednoj nastavi ne treba učenika usmeno ispitati tijekom nastave na daljinu. Bez izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju nije moguće dokinuti brojčane ocjene iz pojedinih predmeta, kao ni općenito u razrednoj nastavi, iako tu mogućnost ostavljamo otvorenom.

Profil Klett kao partner i podrška

Profil Klettu je kao odgovornoj izdavačkoj kući zadaća biti vam pouzdan saveznik i podrška te vama, vašim učenicima i roditeljima olakšati posao i kvalitetnu suradnju stvaranjem inovativnih tiskanih i digitalnih sadržaja koji će odgovarati vašim potrebama i zato smo:

1. omogućili potpuno besplatno korištenje našom digitalnom obrazovnom platformom IZZI svim hrvatskim učiteljima i učenicima – bez vremenskog ograničenja! www.izzi.hr

2. omogućili besplatan pristup svim našim priručnicima za državnu maturu u digitalnom obliku – za sve maturante

3. na našoj mrežnoj stranici https://www.profil-klett.hr kreirali dodatne materijale koji nastavnicima svakodnevno mogu biti pomoć u nastavi na daljinu

4. održali edukacijske webinare s uputama kako se koristiti različitim alatima za održavanje nastave na daljinu, a organizirat ćemo ih još mnogo više.

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Nastava na daljinu uz potres i korona virus

Ravnateljica OŠ Jabukovac, Romana Šimunić Cvrtila, podijelila je s nama svoja razmišljanja o dvomjesečnoj situaciji nastave na daljinu, posljedicama potresa u Zagrebu, važnosti podrške učenicima i roditeljima te snažnom školskom kolektivu - učiteljima koji uz puno energije, požrtvovnosti i razumijevanja odlično obavljaju svoj posao.

Učenje humanosti i pravih vrijednosti

Na „prvoj crti“ borbe protiv virusa, čuvaju nas liječnici, medicinsko osoblje, policija, krizni stožer, vatrogasci, radnici u trgovinama, ljekarnama. Učenici petih razreda OŠ Ivana Meštrovića uključili su se u globalni pokret zahvale svim ljudima koji sebe izlažu u ovoj borbi s velikom porukom HVALA!

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja