Hrvatski jezik 7 | Profil Klett

Hrvatski jezik 7

Povratak na pregled predmeta

Hrvatski jezik 7

Back9. tjedan od 1. lipnja - 7. lipnjaNext

Hrvatski jezik za sedmi razred osnovne škole

izzi digitalni sadržaji 
Hrvatski za 7

digitalni obrazovni sadržaj hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Sedmica

digitalni obrazovni sadržaj hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Izrada zadataka u nastavi hrvatskog jezika

Suvremeni kurikulum obuhvaća odgojno-obrazovne ishode učenja, sadržaj učenja, uvjete učenja i poučavanja te kriterije vrednovanja odgojno-obrazovnih ishoda učenja. Ti se tzv. provedbeni ciljevi učenja operacionaliziraju tako da se mogu opažati i procjenjivati odnosno vrednovati. Kako nastaju ispiti znanja otkrijte u tekstu korak po korak.