Kemija 1 | Profil Klett

Kemija 1

Povratak na pregled predmeta

Kemija 1

Back1. tjedan od 6. travnja – 12. travnjaNext

Kemija za prvi razred gimnazije

izzi digitalni sadržaji 
Kemija 1

digitalni obrazovni sadržaj za prvi razred gimnazije za predmet kemija

Budući da je dinamika obrade nastavnoga sadržaja Kemije u prvome razredu gimnazije različita, a sada i ovisna o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja nastave na daljinu, slobodni smo vam dati nekoliko prijedloga aktivnosti u ovome aktualnom tjednu ponavljanja i planiranja.

Izdvajamo: 

3. ponavljanje obuhvaća nastavne teme: Uvod u kemijsko vezivanje; Kovalentno vezivanje; Prikaz molekula Lewisovim strukturama; Prostorna građa molekula; Polarnost molekula i međumolekulske interakcije; Imenovanje molekulskih spojeva.

4. ponavljanje obuhvaća nastavne teme: Ionsko vezivanje; Metalno vezivanje.

5. ponavljanje obuhvaća nastavne teme: Međudjelovanje čestica i svojstva tvari; Agregacijska stanja tvari.

6. ponavljanje obuhvaća nastavne teme: Čvrste tvari; Kristali metala; Ionski kristali; Molekulski i atomski kristali.

Jedinice ponavljanja sastavljene su tako da se u rubrici Prisjetite se učenike upućuje da ponove ključne pojmove vezane uz nastavne teme koje su prethodno obradili. Nakon što pozorno pročitaju kraći sažetak pojmova iz nastavnih tema, upućuje ih se da odgovore na mnogobrojna digitalna pitanja koja slijede u rubrici Primijenite znanje. Ponekad se u toj rubrici nalaze izdvojene Phet simulacije koje će unijeti i elemente igre u ponavljanje gradiva. Kemija ima bogatu povijest, specifične zakonitosti, zanimljive teorije i praktičnu primjenu. Rubrika Točka razmišljanja o tome svjedoči. Stoga uputite učenike da nakon što uspješno riješe zadatke, odvoje malo vremena i prošire svoje vidike!

Tijekom ponavljanja, utvrđivanja i usustavljivanja gradiva uputite učenike neka se služite interaktivnim Periodnim sustavom elemenata koji se nalazi u Izborniku digitalnoga udžbenika. Interaktivni Periodni sustav elemenata je jedinstveno nastavno pomagalo koje na vizualno privlačan način simulira prikaz klasičnoga periodnog sustava elemenata.