Kemija 2 | Profil Klett

Kemija 2

Povratak na pregled predmeta

Kemija 2

Back1. tjedan od 6. travnja – 12. travnjaNext

Kemija za drugi razred gimnazije

Budući da je dinamika obrade nastavnoga sadržaja Kemije u drugome razredu gimnazije različita, a sada i ovisna o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja nastave na daljinu, slobodni smo vam dati nekoliko prijedloga aktivnosti u ovome aktualnom tjednu ponavljanja i planiranja iz modula Kiseline, baze i sol, koji je prema novome kurikularnom dokumentu sada sastavni dio nastavnoga sadržaja Kemije u trećemu razredu gimnazije.

Stoga vas za navedene nastavne teme upućujemo na digitalni udžbenik Kemija 3.

Izdvajamo:

2. ponavljanje obuhvaća nastavne teme: Teorija o kiselinama i bazama; Kiseline; Baze.

3. ponavljanje obuhvaća nastavne teme: Ravnotežna konstanta ionizacije vode i pH-vrijednost; Kiselinsko-bazni indikatori.

4. ponavljanje obuhvaća nastavne teme: Kiselinsko-bazni indikatori; Kiselo-bazne reakcije; Soli.

Jedinice ponavljanja sastavljene su tako da se u rubrici Prisjetite se učenike upućuje da ponove ključne pojmove vezane uz nastavne teme koje su prethodno obradili. Nakon što pozorno pročitaju kraći sažetak pojmova iz nastavnih tema, upućuje ih se da odgovore na mnogobrojna digitalna pitanja koja slijede u rubrici Primijenite znanje. Ponekad se u toj rubrici nalaze izdvojene Phet simulacije koje će unijeti i elemente igre u ponavljanje gradiva. Kemija ima bogatu povijest, specifične zakonitosti, zanimljive teorije i praktičnu primjenu. Rubrika Točka razmišljanja o tome svjedoči. Stoga uputite učenike da nakon što uspješno riješe zadatke, odvoje malo vremena i prošire svoje vidike!

Tijekom ponavljanja, utvrđivanja i usustavljivanja gradiva uputite učenike neka se služite interaktivnim Periodnim sustavom elemenata koji se nalazi u Izborniku digitalnoga udžbenika. Interaktivni Periodni sustav elemenata je jedinstveno nastavno pomagalo koje na vizualno privlačan način simulira prikaz klasičnoga periodnog sustava elemenata.