Kemija 3 | Profil Klett

Kemija 3

Povratak na pregled predmeta

Kemija 3

Back1. tjedan od 6. travnja – 12. travnjaNext

Kemija za treći razred gimnazije

Budući da je dinamika obrade nastavnoga sadržaja Kemije u trećemu razredu gimnazije različita, a sada i ovisna o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja nastave na daljinu, slobodni smo vam dati nekoliko prijedloga aktivnosti u ovome aktualnom tjednu ponavljanja i planiranja iz modula Karakteristične reakcije nekih metala i nemetala, koji je prema novome kurikularnom dokumentu sada sastavni dio nastavnoga sadržaja Kemije u drugom razredu gimnazije.

Stoga vas za navedene nastavne teme upućujemo na digitalni udžbenik Kemija 2.

Izdvajamo!

Tijekom ponavljanja, utvrđivanja i usustavljivanja gradiva uputite učenike neka se služite interaktivnim Periodnim sustavom elemenata koji se nalazi u Izborniku digitalnoga udžbenika. Interaktivni Periodni sustav elemenata je jedinstveno nastavno pomagalo koje na vizualno privlačan način simulira prikaz klasičnoga periodnog sustava elemenata.