Kemija 4 | Profil Klett

Kemija 4

Povratak na pregled predmeta

Kemija 4

Back1. tjedan od 6. travnja – 12. travnjaNext

Kemija za četvrti razred gimnazije

izzi digitalni sadržaji 

Budući da je dinamika obrade nastavnoga sadržaja Kemije u četvrtome razredu gimnazije različita, a sada i ovisna o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja nastave na daljinu, slobodni smo vam dati nekoliko prijedloga aktivnosti u ovome aktualnom tjednu ponavljanja i planiranja iz Repozitorija i Metodičkoga kutka.

Izdvajamo!

Za lakše povezivanje gradiva iz različitih područja kemije koje su učenici usvojili učenjem kemije prethodnih godina školovanja, predlažemo vam da ih uputite da riješe dva složenija zadataka (Spoj koji je pobio vitalističku teoriju i Što znamo o benzenu). Zadatci su različitih tipova. Svaki zadatak ima rješenje, no prijedlog je da pri njihovu rješavanju učenik prekrije rješenje i prvo samostalno pokuša riješiti zadatak, a potom s pomoću rješenja, provjeri ispravnost svojega rada. Tijekom ponavljanja, utvrđivanja i usustavljivanja gradiva uputite učenike neka se služe interaktivnim Periodnim sustavom elemenata koji se nalazi u Izborniku digitalnoga udžbenika. Interaktivni Periodni sustav elemenata je jedinstveno nastavno pomagalo koje na vizualno privlačan način simulira prikaz klasičnoga periodnog sustava elemenata.