Kemija 8 | Profil Klett

Kemija 8

Povratak na pregled predmeta

Kemija 8

Back1. tjedan od 6. travnja – 12. travnjaNext

Kemija za osmi razred osnovne škole

izzi digitalni sadržaji 
Kemija 8

digitalni obrazovni sadržaj za osmi razred osnovne škole za predmet Kemija

Budući da je dinamika obrade nastavnoga sadržaja različita i ovisna o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja nastave na daljinu, slobodni smo vam dati nekoliko prijedloga aktivnosti u ovome aktualnom tjednu ponavljanja i planiranja sadržaja Kemije u osmome razredu.

Izdvajamo:

Ponavljanje 9 obuhvaća nastavne teme: Alkani; Alkeni; Alkini.

Ponavljanje 10 obuhvaća nastavne teme: Alkoholi; Karboksilne kiseline.

Ostvarenost OOI možete ispitati i primjenom predloženih kvizova u alatu Kahoot! koji će u vašu virtualnu učionicu svakako unijeti elemente igre i natjecanja. Učenici u ograničenome vremenu (najčešće 20 sekundi) trebaju proučiti pitanje i odabrati točan odgovor. Na kraju odigranoga kviza Kahoot generira statistiku koju možete preuzeti u obliku Excel tablice, što omogućuje dodatnu analizu. Tako jednostavno možete vrednovati najuspješnije učenike te dobiti uvid u pitanja s kojima su učenici imali najviše teškoća. Trebate uzeti u obzir kako je za primjenu kviza u Kahootu! nužno da učenici imaju na raspolaganju mobilne telefone, tablete ili računala s pristupom internetu.