Živi svijet 4

Povratak na pregled predmeta

Živi svijet 4

Back5. tjedan od 4. svibnja – 10. svibnjaNext

Biologija za 4. razred gimnazije

izzi digitalni sadržaji 
Živi svijet 4

Cjeloviti digitalni obrazovni sadržaj za četvrti razred gimnazije

Kopneni i vodeni ekološki sustavi
Webinar 

Konkretni primjeri vrednovanja aktivnosti i rada učenika u nastavi prirode, biologije i kemije

Različiti su pristupi u vrednovanju aktivnosti učenika tijekom nastavnoga procesa. Neovisno o pristupu, primarni je cilj jačanje kompetencija i vještina učenika potrebnih za buduće školovanje i uspješno savladavanje svakodnevnih izazova.  

Ostvarivanje zadanoga cilja temelji se na konstantnome praćenju aktivnosti učenika, uz izbjegavanje provjeravanja isključivo reproduktivnoga znanja.

 

U nastavnim predmetima Priroda, Biologija i Kemija, prema predmetnim kurikulumima, primjenjuju se dva elementa vrednovanja: