Računovodstvo | Profil Klett

Računovodstvo

Računovodstvo

udžbenički komplet za nastavu računovodstva u srednjim ekonomskim školama

Udžbenički komplet iz računovodstva  obrađuje programske sadržaje jezikom i pismom razumljivim učenicima srednjih ekonomskih škola. Bilanci i računu dobiti i gubitka pridaje se središnja pozornost u udžbenicima Osnove računovodstva  i  Poduzetničko računovodstvo, a nezaobilazna su tema i u ostalim udžbenicima, gdje se nakon svake obrađene cjeline parcijalno bilanciraju naučeni sadržaji. Jedna bilanca i jedan račun dobiti i gubitka slažu se poput lego kocaka, odnosno pune kroz udžbenike od početka drugog do pred kraj četvrtog razreda. 

Udžbenici su obogaćeni zadatcima više međupredmetnih tema. Na taj način učenici doživljavaju računovodstvo kao dio poduzetništva i života u cjelini, a ne kao izdvojen predmet ili organizacijsku službu poslovnog subjekta. 

Udžbenički komplet

Udžbenik

Udžbenik Poduzetničko računovodstvo utemeljen je na znanstvenim, pedagoškim, didaktičko-metodičkim, tehničkim, etičkim i jezičnim zakonitostima te spoznajama o suvremenim metodama poučavanja i učenja. Zanimljivo je pratiti kako će se u ovom udžbeniku zaokružiti cjelina knjiženja i popuniti bilanca i račun dobiti i gubitka, započeti u udžbeniku za drugi razred, pozicijama dugotrajne imovine, kapitala, prihoda i rashoda. Za kraj udžbenika ostavljena je nastavna cjelina pod nazivom Računovodstvo fizičkih osoba, gdje kroz praktične primjere učenici upoznaju još jedan segment računovodstvenog sustava Republike Hrvatske. Za više sadržaja posjetite METODIČKI KUTAK i udžbenik Poduzetničko računovodstvo s poveznicama.

Radna bilježnica

Radna bilježnica Poduzetničko računovodstvo izvrstan je obrazovni materijal koji u cijelosti prati sadržaj udžbenika te, kao i udžbenik prilagođen je uzrastu učenika što pridonosi njihovoj samostalnosti u radu.

Sadrži:

  • pitanja za ponavljanje,
  • osnovne i složenije zadatke,
  • problemske zadatke, „mozgalice“ te
  • križaljke za razbibrigu.

Kao što je u praksi završni račun posao knjigovođa na kraju godine, komplet iz računovodstva za srednju školu završava završnim, složenim zadatcima proizvodnje i trgovine obogaćenim originalnim obrascima financijskih izvještaja i obrascem PD.

Za kupnju radne bilježnice posjetite WEB SHOP.

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

Digitalni obrazovni sadržaj Poduzetničko računovodstvo je interaktivni sadržaj koji pomaže lakšem usvajanju nastavnih sadržaja. IZZI digitalni obrazovni sadržaji osmišljeni su na način da ih je moguće primijeniti u svim etapama nastavnoga procesa, samostalno ili kao dopunu udžbeniku i radnoj bilježnici.

Za više sadržaja posjetite IZZI digitalne obrazovne sadržaje.

Često postavljana pitanja